CWD

Veiledning

Hodeinnsamling - slik går du fram:

Hoder fra elg samles inn de første åtte dagene av jakta. Dette gjelder dyr fra 1½ år og eldre - begge kjønn.  Kjeveinnsamling og ovarier fra elg foregår som vanlig i hele jaktperioden.

Hoder fra hjort samles inn de første fem ukene av jakta. Dette gjelder dyr fra 1½ år og eldre - begge kjønn. Kjeveinnsamling og ovarier fra hjort foregår som vanlig i hele jaktperioden.

Hjerneprøve

Når du har felt et dyr, skjær av hodet på dyret mellom nakkeleddet og øverste nakkevirvel. Det letter arbeidet med prøvetaking – og du får raskere svar på prøven.

Sag av geviret. Dersom du ønsker å beholde hodet med gevir, ta kontakt med lokal innsamlingsansvarlig.

Mattilsynet/lokal ansvarlig tar ut hjerneprøven og sender denne til Veterinærinstituttet. Prøveresultatet kommer vanligvis i løpet av 2-4 dager. 

Viktig med riktig merking

Hodet skal merkes nøye med hoveddelen av kjevelappen som vanligvis brukes i forbindelse med kjeveinnsamling. Fest lappen godt slik at den ikke skilles fra hodet under transport. Det er viktig for å sikre at all informasjon kobles til riktig dyr.

Dersom du også skal levere kjever og livmormateriale merkes disse med en av de øvrige lappene. Merk også kjøttet med kjevelappnummer.

""

Slaktevektskjema

Eget slaktevektskjema skal benyttes for å registrere slaktevekter i perioden hvor hoder samles inn og kjevelappen festes til hodet. Det er viktig å notere "innsenders nr." fra kjevelappen i feltet "ID-nr. fra kjevelappen" på slaktevekskjemaet. Du kan laste ned slaktevekskjema for elg og hjort fra Miljødirektoratets nettsider. 

Hoder leveres til ditt lokale innsamlingssted.

Prøvesvar

Hjorteviltregisterets helsesider finner du nasjonal CWD-statistikk for hjortevilt. Der finner du også svar på innsendte prøver. 

Les også Informasjon til jegere fra Mattilsynet.