Kartlegging av skrantesjuke

Kartleggingsområder 2017

Miljødirektoratet pålegger jegere i Nordfjellaregionen og Selburegionen å teste hjortevilt for skrantesjuke under jakta 2017. Her finner du informasjon om innsamlingen i din kommune. Oversikten oppdateres fortløpende.  

Sist oppdatert 24.05.2017 kl. 09:34  

Innsamlingsområder i Nordfjellaregionen

""

""Innsamlingsområder i Selburegionen

 

 

Nordfjellaregionen

Nordfjella villreinområder

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Infomøter
 • Hode (Hjerne, lymfe og kjeve)
 • ​Møkkprøve

Villrein
Alle dyr - også kalv

Hode og andre prøver leveres ved mottaksstasjon etablert av NINA. Nærmere info om sted kommer.

Hele jaktperioden

Kåre Rudningen
Tlf.: 959 41 445   

Tor K. Bakken 
tkbakken@online.no
Tlf.: 995 89 950

Christer M.  Rolandsen/NINA    

29.juni - Nordfjella vest (møtested kommer)
30.juni - Nordfjella øst (møtested kommer)


Kontaktperson:
Siri W. Bøthun 
siri@sbnatur.no
Tlf.: 975 14 784   

 

Hardangervidda villreinområde

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Infomøter om skrantesjuke
 • Hjerneprøve
 • ​Møkkprøve

Villrein 1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden

Svein Erik Lund

sel@noreuvdal.no
Tlf.: 906 51 504 / 
32 74 15 95       

Mer detaljert informasjon kommer

Rødberg Hotell mandag 29.mai kl.19.00

Vinje 13.juni

Tinn 14.juni

Odda 20. eller 22.juni

 

Lærdal/Årdal villreinområde 

 

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Infomøter
 • Hjerneprøve
 • ​Møkkprøve

Villrein 1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden

Kjell Olav Cock    

kjell.olav@sogn.no    
Tlf.: 915 15 566

 

 

Vest Jotunheimen villreinområde 

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hjerneprøve
 • ​Møkkprøve

Villrein 1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden

Aina-Elise Stokkenes

fjellstyre@lusteraustre.no
Tlf.: 416 24 301   

 

Østsida

Hol

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hode (Hjerne, lymfe og kjeve)
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Hode og andre prøver leveres ved mottaksstasjon etablert av NINA. Nærmere info om sted kommer.

25.sept. 16.okt.

Torkil Bratberg Dokk    

torkil.bratberg-dokk@hol.kommune.no    
Tlf.: 32 09 21 44    


 
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
(untatt perioden med hodeinnsamling) 

 

Ål

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hode (Hjerne, lymfe og kjeve)
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Hode og andre prøver leveres ved mottaksstasjon etablert av NINA. Nærmere info om sted kommer.

25.sept. 16.okt.

Ragnar Haga

ragnar.haga@aal.kommune.no
postmottak@aal.kommune.no
Mob.: 900 62 955        
Tlf.: 32 08 50 84

 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
(untatt perioden med hodeinnsamling) 

 

Gol

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hode (Hjerne, lymfe og kjeve)
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Hode og andre prøver leveres ved mottaksstasjon etablert av NINA. Nærmere info om sted kommer.

25.sept. 16.okt.

Jørn Magne Forland                

jorn.magne.forland@gol.kommune.no
postmottak@gol.kommune.no
Mob.: 970 21 974        
Tlf.: 32 02 90 76

 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
(untatt perioden med hodeinnsamling) 

 

Hemsedal

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hode (Hjerne, lymfe og kjeve)
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Hode og andre prøver leveres ved mottaksstasjon etablert av NINA. Nærmere info om sted kommer.

25.sept. 16.okt.

Petter Owesen    

petter.owesen@gol.kommune.no
postmottak@hemsedal.kommune.no    
Tlf.: 916 73 909

 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
(untatt perioden med hodeinnsamling) 

 

Vestre Slidre

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Terje Karlsen            

terje.karlsen@vestre-slidre.kommune.no
post@vestre-slidre.kommune.no
Mob.: 975 82 329
Tlf.: 61 34 50 99

Kommunene aldersbestemmer elg i deler av området. 

 

Vang

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Wenche Søndrol    

wenche.sondrol@vang.kommune.no        
post@vang.kommune.no 
Tlf.: 61 36 94 77

Kommunene aldersbestemmer elg i deler av området. 

 

Nord-Aurdal

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Christian Rieber-Mohn    

Christian.Rieber-Mohn@nord-aurdal.kommune.no    
nak@nord-aurdal.kommune.no
Mob.: 954 17 858    
Tlf.:61 35 90 00    

Kommunene aldersbestemmer elg i deler av området. 

 

Sør-Aurdal

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Aud Berit Anmarkrud    

aud.berit.anmarkrud@sor-aurdal.kommune.no        
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf.: 61 34 85 38    

Kommunene aldersbestemmer elg i deler av området. 

 

Nes

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Jon Andreas Ask  

jon.ask@flaa.kommune.no    
postmottak@flaa.kommune.no    
Tlf.: 32 06 83 00    

Kommunene aldersbestemmer elg i deler av området. 

 

Nore og Uvdal

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Svein Erik Lund

sel@noreuvdal.no
Tlf.: 906 51 504 / 
32 74 15 95 

Kommunene aldersbestemmer elg i deler av området. 

 

Vestsida

Lærdal

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Knut Fredrik Øi    

Knut.Fredrik.Oei@laerdal.kommune.no    
post@laerdal.kommune.no
Tlf: 930 59 637   

Kommunene aldersbestemmer hjort i deler av området. 

 

Årdal

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Knut Fredrik Øi    

Knut.Fredrik.Oei@laerdal.kommune.no    
postmottak@ ardal.kommune.no
Tlf: 930 59 637   

Kommunene aldersbestemmer hjort i deler av området. 

 

Aurland

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

 1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Knut Fredrik  Øi    

Knut.Fredrik.Oei@laerdal.kommune.no    
post@aurland.kommune.no
Tlf.: 930 59 637    

Kommunene aldersbestemmer hjort i deler av området. 

 

Ulvik

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

 1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Primærkontakt: Lars Præstiin    
lars.prestiin@ulvik.kommune.no    
Tlf: 400 07 155 / 56 52 70 55

Steinar Ljones, leiar i Ulvik Viltnemnd
steinar@ljones.no, tlf: 948 01 947 
Per-Are Halstensgard, fallviltkontakt i Ulvik viltnemnd  
Per-Are.Halstensgard@ulvik.kommune.no, 56 52 70 16 / 400 07 125.

 

 

Eidfjord

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

 1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Gunnar Elnan    

gunnar.elnan@eidfjord.kommune.no    
postmottak@eidfjord.kommune.no
Tlf.: 476 12 205 / 53 67 36 52    

 

 

Selburegionen

Trondheim

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen Kontaktinfo - Mattilsynet
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden

Morten Haugen

morten.haugen@trondheim.kommune.no    
Tlf.: 952 00 043

Gunnar Hynne    
gunhy@mattilsynet.no    
Tlf.: 991 65 530 / 22 77 81 94

 

Klæbu

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen  Kontaktinfo - Mattilsynet
 • Hjerneprøve
 • ​Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden

Lars Håvard Tiller  
lars.havard.tiller@klabu.kommune.no    
Tlf.: 977 16 939  

Gunnar Hynne    
gunhy@mattilsynet.no    
Tlf.: 991 65 530 / 22 77 81 94

 

Malvik

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen  Kontaktinfo - Mattilsynet
 • Hode
  • Hjerne
  • Lymfeknute
  • Kjeve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Hode og andre prøver leveres ved mottaksstasjon etablert av NINA. Nærmere info om sted kommer.

25.september – 31. oktober

Lars Slettom    
lars.slettom@malvik.kommune.no    
Tlf.: 450 23 003 / 982 09 769 / 73 97 20 73 

Gunnar Hynne    
gunhy@mattilsynet.no    
Tlf.: 991 65 530 / 22 77 81 94
 • Hjerneprøve
 • ​Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden – unntatt perioden med hodeinnsamling

 

Selbu 

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen Kontaktinfo - Mattilsynet
 • Hode
  • Hjerne
  • Lymfeknute
  • Kjeve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Hode og andre prøver leveres ved mottaksstasjon etablert av NINA. Nærmere info om sted kommer. 25.september – 31. oktober

Unni Killi    
unni.killi@selbu.kommune.no    
Tlf.: 975 59 758

Ivar S. Hanem    
ivsha@mattilsynet.no
Tlf. 976 69 131 / 22 77 83 64
 • Hjerneprøve
 • ​Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden – unntatt perioden med hodeinnsamling

 

Tydal

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen Kontaktinfo - Mattilsynet
 • Hode
  • Hjerne
  • Lymfeknute
  • Kjeve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Hode og andre prøver leveres ved mottaksstasjon etablert av NINA. Nærmere info om sted kommer.

25.september - 31.oktober

Hilde Kirkvold    
hilde.kirkvold@tydal.kommune.no    
Tlf.: 952 95 954 / 73 81 59 54  
 

Ivar S. Hanem    
ivsha@mattilsynet.no
Tlf. 976 69 131 / 22 77 83 64
 
 • Hjerneprøve
 • ​Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden – unntatt perioden med hodeinnsamling

   

 

Meråker

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen Kontaktinfo - Mattilsynet
 • Hjerneprøve
 • ​Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden

Anne Haneborg
anne.haneborg@meraker.kommune.no        
Tlf.: 74 81 32 22

Ivar S. Hanem    
ivsha@mattilsynet.no
Tlf. 976 69 131 / 22 77 83 64

 

Stjørdal

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen Kontaktinfo - Mattilsynet
 • Hjerneprøve
 • ​Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden

Stian Renbjør Almestad    
Stian.Renbjor.Almestad@stjordal.kommune.no    
Tlf.: 900 52 747 / 74 83 39 17        

Ivar S. Hanem    
ivsha@mattilsynet.no
Tlf. 976 69 131 / 22 77 83 64

 

Melhus

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen Kontaktinfo - Mattilsynet Infomøte om skrantesjuke
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden

Ole John Sæther    
ole.john.saether@melhus.kommune.no    
Tlf.: 414 21 667 / 72 85 81 78

Ingeborg Stavne    
Ingeborg.Stavne@mattilsynet.no
Tlf. 909 78 826    / 22 40 83 15

Tirsdag 29.august kl. 19.30.

Nærmere informasjon kommer

 

Midtre Gauldal

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen Kontaktinfo - Mattilsynet Infomøte om skrantesjuke
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden

Kai Børge Amdal    
kai@mgk.no        
Tlf.: 72 40 31 14

Ingeborg Stavne    
Ingeborg.Stavne@mattilsynet.no
Tlf. 909 78 826    / 22 40 83 15
Jegermøte i Støren Kulturhus
21.august kl. 18.00

 

Holtålen

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen Kontaktinfo - Mattilsynet Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Primærkontakt: Geir Morten Granmo    
geir.morten.granmo@holtalen.kommune.no    
Tlf.: 971 02 788    

Hans Iver Kojedal    
hik@os.kommune.no    
Tlf.: 930 87 688 / 62 47 03 02

Ingeborg Stavne    
Ingeborg.Stavne@mattilsynet.no
Tlf. 909 78 826    / 22 40 83 15
 

 

Røros

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen Kontaktinfo - Mattilsynet Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve
 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Primærkontakt: Hans Iver Kojedal    
hik@os.kommune.no    
Tlf.: 930 87 688 / 62 47 03 02

Geir Morten Granmo    
geir.morten.granmo@holtalen.kommune.no    
Tlf.: 971 02 788    

Ingeborg Stavne    
Ingeborg.Stavne@mattilsynet.no
Tlf. 909 78 826    / 22 40 83 15
Kommunene aldersbestemmer
elg i deler av området. 

 

Forollhogna

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen Kontaktinfo - Mattilsynet Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve
 • Villrein

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Terje Borgos    
post@hognareinen.no    
Tlf.: 909 20 968 / 72 41 55 77

Ingeborg Stavne    
Ingeborg.Stavne@mattilsynet.no
Tlf. 909 78 826    / 22 40 83 15