Innsamlingsområder 2016

Se oversikten nedenfor for fullstendig informasjon om innsamling av jaktmateriale. Oversikten oppdateres fortløpende. 
 • Hordaland
 • Sogn og Fjordane
 • Trøndelag
 • Nordland
 • Oppland
 • Hedmark
 • Vestfold/Telemark
 • Vest-Agder
 • Troms

Troms

Kommune Innsamlingsmateriale - ELG Kommunens kontaktperson Lokalt mattilsyn Innleveringssted for hoder
Tromsø
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Bo Eide
bo.eide@tromso.kommune.no
90572171/77790192
Harald Os
haros@mattilsynet.no
47605505/22778232

Prøvetaking vil foregå på følgende steder:
Kvaløya, Ringvassøy, Malangshalvøya: Nordre Kvaløya: På utfartsparkeringen i Finnvika.
Søndre del av Kvaløya: På gamle fergeleiet på Larseng
Yytre del av Kvaløya: På parkeringsplassen på toppen av Ersfjordeidet

Prøvetaker på Kvaløya: Helge Hauglann, tlf. 901 66 145

På fastlandet:
Fastlandet nord: På parkeringsplass på vestsiden av riksveien, rett nord for Tønsvikelva.
Breivikeidet vest og Ramfjordområdet: Ved slaktehuset til Knut Sørensen på Bergskog
Breivikeidet øst + Sjursnesomr: På Nymoen
For lagene ved Lakselvbukt: Hos Peter Lakselvnes, på Lakselvnes.

Prøvetakere på Fastlandet: 
Arild Sørensen, tlf 478 07 902
Erwin Wold, tlf  489 99 844     

På fastlandet vil de to prøvetakerne dele landet mellom seg.

Les også rutiner for prøvetaking av elghoder i Tromsø kommune.

Bardu
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Ingeborg Nina Nygaard
ingeborg.nygaard@bardu.kommune.no
95089091/77185200  
Harald Os
haros@mattilsynet.no
47605505/22778232

Altevatn: Har egne prøvetakere (3 stk).

Øvre Bardu driftsplanområde:
På jordet på Bjørkan hos Omsted: prøvetaker Ingeborg Nygaard (95089091)/ Marit Strøm Nordmo (90130245)
Hos Tore Helberg: prøvetaker Ingeborg Nygaard (95089091)/ Marit Strøm Nordmo (90130245)
Hos Per Magnus Strømsmo: prøvetaker Ingeborg Nygaard (95089091)/ Marit Strøm Nordmo (90130245)

Jaktfelt Sørdalsallmenningen - har egen prøvetaker

Salangsdalen, Fossbakken og Øvre Salangen:
Hos Olav Johan Nygård: prøvetaker Ingeborg Nygaard (95089091)/ Marit Strøm Nordmo (90130245)
I Grusgruva hos Terje Øvergård: prøvetaker Ingeborg Nygaard (95089091)/ Marit Strøm Nordmo (90130245)

Ala:
Utenfor vektbua ved Steiland: prøvetaker Ingeborg Nygaard (95089091)/ Marit Strøm Nordmo (90130245)

Målselv
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Ellen Espnes
ellen.espnes@malselv.kommune.no
90657310/77837700
Harald Os
haros@mattilsynet.no
47605505/22778232

Nordmo gård, mellom kl 19.00 -21.00 Prøvetaker: Ole Agnar Nordmo
Kjellmo gård, mellom kl 19.00 -21.00 Prøvetaker: Odd Kjellmo
Dalhaug gård, mellom kl 19.00 -21.00 Prøvetakere: Svein Dalhaug og Christer Gamnes
Furulund gård, mellom kl 18.00 -20.00 Prøvetaker: Roger Tråsdahl, Svein Inge Hjelme og Marie Stenseth
Tømmerhaugen, mellom kl 19.00 -21.00 Prøvetakere: Odd Johansen og Frode Granheim
Statsskog, 4 stk, jaktlag for info fra Statsskog
Målselv kommune henter prøvene og puncher kjevelappene.

Dyrøy
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Alf Rune Hoff
Alf.Rune.Hoff@dyroy.kommune.no
95764526/77189200
Harald Os
haros@mattilsynet.no
47605505/22778232

Dyrøy har tre innsamlingssteder med tre prøvetakere:
Dyrøya: Kenneth Bertheussen, Dyrøyveien 548, 9311 Brøstadbotn  tlf. 45006219
Brøstad: Svein Viljar Storvoll, Dalgårdveien 9, 9311 Brøstadbotn    tlf. 91841587
Bjørkebakkan: Idar Ole Nordahl, Rya 17, 9311 Brøstadbotn tlf. 41501900

Sørreisa
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Wenche Bergum
Wenche.Bergum@Sorreisa.kommune.no
91689621/77875000
Harald Os
haros@mattilsynet.no
47605505/22778232
Daglig innsamling, på 4 ulike stasjoner som holdes av valdene. Innsamlingsteder:
Leirbogen-Hemmingsjord i Sørreisaveien 807
Nordstraummen-Finnset i
Bjørga-Skøelv på Slakteriet rett ved gammelveien i Skøelvdalen
Heia-Rabbåsen i
Prøvetaker: Knut Arild Johansen
Mer informasjon her. 
Lenvik
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Gjelder vald som er med i bestandsovervåkingsprogrammet
Svein Georg Hove
svein.georg.hove@lenvik.kommune.no
77871088
 
Harald Os
haros@mattilsynet.no
47605505/22778232

Fallviltstasjonen i Rossfjord på Lenvik fastland. I 8-dagers perioden vil personer med opplæring være til stede på fallviltstasjonen for prøvetaking, merking, pakking mv., hver dag, fra kl. 19.00 – 20.00.
Henriette: 90510191
Ole Birger: 91624838
Jan Oddvar: 99225743
Svein Georg: 99239143

Lavangen
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Albert Pedersen
albert.pedersen@lavangen.kommune.no
77176560
Harald Os
haros@mattilsynet.no
47605505/22778232

Prøvetaker reiser rundt til jaktlagene for å ta prøvene.

Salangen
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Inge Fredheim
inge.fredheim@salangen.kommune.no
90025730
Harald Os
haros@mattilsynet.no
47605505/22778232

På det enkelte jaktlagets slaktested. Jaktleder sendes SMS til tlf 900 25 730, Inge Fredheim, når dyr felles og det skal tas prøve.

Mer info fra Salangen kommune. 

Innsamlingsperiode: Hoder fra elg samles inn i løpet av jaktas første åtte dager. Kjever samles inn i hele jaktperioden.

MERK! Gevir skal sages av. Ønsker du å beholde hodet med gevir, kontakt lokal innsamlingsansvarlig for å avtale uttak av hjerneprøve.

 

Hordaland

Kommune Innsamlingsmateriale - hjort Kommunens kontaktperson Lokalt mattilsyn Innleveringssted for hoder
Kvinnherad
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever

Leiv Trygve Varanes
leiv.trygve.varanes@knett.no
Tlf. 95056952

Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 22777927

Nord:  
Magne Ljostveit, Ølve (prøvetakingssted og innlevering)
Kjell Åge Ekeland, Hatlestrand  (innlevering)
Arve Kjærland, Varaldsøy (innlevering)
Sør: 
Geir Helland, Husnes (prøvetaking og innlevering)
Per Magne Enes, Mauranger (innlevering)
Knut Hveem, Halsnøy (innlevering)
Jens Lindskog, Fatland (innlevering)

Innsamlingsperiode: Hoder samles inn i løpet av de første fem ukene av hjortejakta. Kjever samles inn i hele jaktperioden.

MERK! Gevir skal sages av. Ønsker du å beholde hodet med gevir, kontakt lokal innsamlingsansvarlig for å avtale uttak av hjerneprøve.

Sogn og Fjordane

Kommune Innsamlingsmateriale - hjort Kommunens kontaktperson Lokalt mattilsyn Innleveringssted for hoder
Flora
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Jan Osa
jan.osa@flora.kommune.no
Tlf. 48031173/57756030
Rune Myklatun    
rumyk@mattilsynet.no
Tlf. 22778890
Planteskulen i Brandsøy.  
Innsamlinga blir organisert av alle storvald som har jaktfelt på fastlandet og Stavøy.
Gloppen
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Peter Andresen    
peter.andresen@gloppen.kommune.no
Tlf. 97991049        
 
Jørgen Langeland    
jolan@mattilsynet.no    
Tlf. 22777902
 

Eidsmona bak uteseksjonen sitt lager.
Hyen brannstasjon.
Fjordhestgarden på Breim.

Aurland Hele hoder med kjeve Knut Fredrik Øi    
Knut.Fredrik.Oei@laerdal.kommune.no    
Tlf. 930 59 637   
Rune Myklatun    
rumyk@mattilsynet.no        
Tlf. 22778890
 
Mer informasjon på kommunens nettsider.
Lærdal Hele hoder med kjeve Knut Fredrik Øi    
Knut.Fredrik.Oei@laerdal.kommune.no    
Tlf. 930 59 637   
Rune Myklatun    
rumyk@mattilsynet.no        
Tlf. 22778890
 
Mer informasjon på kommunens nettsider.
Årdal Hele hoder med kjeve Knut Fredrik Øi    
Knut.Fredrik.Oei@laerdal.kommune.no    
Tlf. 930 59 637 /57756030    
Rune Myklatun    
rumyk@mattilsynet.no        
Tlf. 22778890
Mer informasjon på kommunens nettsider.

Innsamlingsperiode: Hoder fra hjort samles inn i løpet av de første fem ukene av hjortejakta. Kjever samles inn i hele jaktperioden.

MERK! Gevir skal sages av. Ønsker du å beholde hodet med gevir, kontakt lokal innsamlingsansvarlig for å avtale uttak av hjerneprøve.

Trøndelag

Kommune Innsamlingsmateriale - ELG Innsamlingsmateriale - HJORT Kommunens kontaktperson Lokalt mattilsyn Innleveringssted for hoder
Hemne

Ingen innsamling

 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Kjell Sverre Strøm    
kjell.sverre.strom@hemne.kommune.no 
Tlf. 72460335
Gunnar Hynne 
gunhy@mattilsynet.no
99165530 / 22778194
 
Leveringssteder:
Eide hos Rolf Sættem (91130132)
Vægan hos Johan Arnt Lian (91534191)
Snillfjord

Ingen innsamling

 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Torstein L. Vitsø    
torstein.vitso@snillfjord.kommune.no     
Tlf. 72457131
 

Gunnar Hynne 
gunhy@mattilsynet.no
99165530 / 22778194

Kontaktperson for prøvetaking er John Aa.
Tlf.  920 16 894

Rennebu Ingen innsamling
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Ståle Solem    
stale.solem@rennebu.kommune.no    
Tlf. 41601342        
 
Eirik Heggstad    
eiheg@mattilsynet.no    
Tlf. 22778074
 
Informasjon hos Rennebu utmarksråd
Meldal Ingen innsamling
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Erling Revhaug
erling.revhaug@meldal.kommune.no    
Tlf. 47352325/72494787
 

Gunnar Hynne 
gunhy@mattilsynet.no
99165530 / 22778194

Roar Simundset, Lykkja på Storås (hovedsamleplass)
Øverøyen, v/hoppbakken (Jøran Rindal)
Lo slakteplass
Brekka slakteplass
Fredmund Sandvik (felles plass med deler av Orkdal)
Orkdal Ingen innsamling
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Erling Revhaug
erling.revhaug@meldal.kommune.no    
Tlf. 47352325/72494787

Gunnar Hynne 
gunhy@mattilsynet.no
99165530 / 22778194

Kyllinghuset til Roger Andersen ved Solbusøy stasjon (hovedsamleplass)
Fredmund Sandvik (felles plass med deler av Meldal)
Trondheim Hele hoder med kjeve Hele hoder med kjeve

Morten Haugen
morten.haugen@trondheim.kommune.no   
Tlf.95200043

Gunnar Hynne 
gunhy@mattilsynet.no
99165530 / 22778194

NINA
Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Klæbu Hele hoder med kjeve Hele hoder med kjeve Lars Håvard Tiller    
lars.havard.tiller@klabu.kommune.no    
Tlf. 97716939
Gunnar Hynne 
gunhy@mattilsynet.no
99165530 / 22778194
Moen gård, hos Tønne Huitfeldt. Kontaktperson for innkjøring av hoder er Kjell Dragsten, tlf. 92605874.
Malvik Hele hoder med kjeve Hele hoder med kjeve Lars Slettom    
lars.slettom@malvik.kommune.no        
Tlf. 73 97 20 73 
Gunnar Hynne 
gunhy@mattilsynet.no
99165530 / 22778194
Follahaugen, nær utløp av Foldsjøen
Selbu Hele hoder med kjeve Hele hoder med kjeve Unni  Killi    
unni.killi@selbu.kommune.no    
Tlf. 975 59 758

Kirsten Toubro
kitou@mattilsynet.no
Tlf. 22778484
Ivar Hanem    
ivsha@mattilsynet.no    
Tlf.22778364

Ausa i Selbu. Levering skal skje mellom kl 18:00 – 20:00.
Tydal Hele hoder med kjeve Hele hoder med kjeve Hilde  Kirkvold    
hilde.kirkvold@tydal.kommune.no    
Tlf. 952 95 954 / 73 81 59 54  
Kirsten Toubro
kitou@mattilsynet.no
Tlf. 22778484
Ivar Hanem    
ivsha@mattilsynet.no   
Tlf.22778364

Parkeringsplass ovenfor museet på Brekka. Der det vil stå en bilhenger med 1000-liters plastkanner.

Geviret kan beholdes, men hjerneprøve skal likevel tas ut. For å få tatt en slik prøve kan jegeren ta kontakt med Jens Arne Kvello 995 58 873 eller Ingar Hanssen
977 16 008 for å avtale tid og sted for prøveuttak.

 

Meråker Hele hoder med kjeve Hele hoder med kjeve Anne Haneborg    
anne.haneborg@meraker.kommune.no
Tlf. 74 81 32 22
Kirsten Toubro
kitou@mattilsynet.no
Tlf. 22778484
Ivar Hanem    
ivsha@mattilsynet.no   
Tlf.22778364

Man. 26.09.2016
kl. 18:00 – 20:00 
Ons. 28.09.2016
kl. 18:00 – 20:00 
Fre. 30.09.2016 kl. 18:00 – 20:00 
Søn. 02.10.2016 kl. 18:00 – 20:00 

Se kart for stedsangivelse.
 

Stjørdal Hele hoder med kjeve Hele hoder med kjeve Stian Renbjør Almestad    
Stian.Renbjor.Almestad@stjordal.kommune.no 
Tlf. 74833917
    
Kirsten Toubro
kitou@mattilsynet.no
Tlf. 22778484
Ivar Hanem    
ivsha@mattilsynet.no   
Tlf.22778364
Ved siden av SARA renseanlegg til Stjørdal kommune, adresse Gamle Kongeveg 1B, 7503 Stjørdal. Svinger inn ved Aasen & Five AS.

Innsamlingsperiode: Hoder fra hjort samles inn i løpet av de første fem ukene av hjortejakta. Hoder fra elg samles inn i løpet av jaktas første åtte dager. Kjever samles inn i hele jaktperioden.

MERK! Gevir skal sages av. Ønsker du å beholde hodet med gevir, kontakt lokal innsamlingsansvarlig for å avtale uttak av hjerneprøve.

 

Nordland

Kommune Innsamlingsmateriale - ELG Kommunens kontaktperson Lokalt mattilsyn Innleveringssted for hoder
Grane
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Lisa-Reneé Skulstad
lisk@grane.kommune.no
75182251 / 94788415
Siv Svendsen    
siv.svendsen@mattilsynet.no    
Tlf. 91157988/22778930

Kontakt prøvetaker Martin Håker, 90 23 59 40 på SMS og avtal prøvetaking av hoder.
Les også informasjon fra kommunen. 

Hattfjelldal
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Jan Inge Helmersen    
jan.i.helmersen@hattfjelldal-kommune.no    
Tlf. 75184800
Siv Svendsen    
siv.svendsen@mattilsynet.no    
Tlf. 91157988/22778930

Finnmomyra industriområde. Brakke merket «innsamling elghoder». 
Ca. 1 km vest for Hattfjelldal sentrum. 
Innlevering hele døgnet.

Vefsn
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever

Inga Stamnes
inga.stamnes@vefsn.kommune.no
Tlf. 986 17 077

Siv Svendsen    
siv.svendsen@mattilsynet.no    
Tlf. 91157988/22778930
Prøvetaking gjøres på området til hvert vald/ jaktfelt. Jegere skal ta kontakt med Inga Stamnes (Tlf 98617077) for å avtale dette.

Innsamlingsperiode: Hoder fra elg samles inn i løpet av jaktas første åtte dager. Kjever samles inn i hele jaktperioden.

MERK! Gevir skal sages av. Ønsker du å beholde hodet med gevir, kontakt lokal innsamlingsansvarlig for å avtale uttak av hjerneprøve.

Oppland

Kommune Innsamlingsmateriale - ELG Innsamlingsmateriale - HJORT Kommunens kontaktperson Lokalt mattilsyn Innleveringssted for hoder
Gausdal
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever

Ingen innsamling

Sigbjørn Strand    
sigbjorn.strand@gausdal.kommune.no 
Tlf. 61224541
Knut Romsås Breden    
knrbr@mattilsynet.no
22778521
Steinsmoen industriområde – sør for PreTre bygget
Lillehammer
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever

Ingen innsamling

Sigbjørn Strand    
sigbjorn.strand@gausdal.kommune.no 
Tlf. 61224541
Knut Romsås Breden    
knrbr@mattilsynet.no
22778521

Redskapshus hos Lars Lindstad 
Torpavegen 91
2607 Vingrom

Nord-Fron
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
Geir Johan Groven    
geir.johan.groven@nord-fron.kommune.no        
Tlf. 61216199
Knut Romsås Breden    
knrbr@mattilsynet.no
22778521
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Sør-Fron
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever

Ingen innsamling

Hilde Hammer    
hilde.hammer@sor-fron.kommune.no   
Tlf. 61299265
Knut Romsås Breden    
knrbr@mattilsynet.no
22778521
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Nordre Land
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever

Ingen innsamling

Olaf Sæthre    
Olaf.saethre@nordre-land.kommune.no    
Urd Langeland    
urlan@mattilsynet.no
Tlf. 22779090
Kontaktperson prøvetaking: Erik Eng: erik.eng@nordre-land.kommune.no
Innsamlingsplass: Torpa Skytterbane 
Lom Ingen innsamling
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
Sander Sælthun    
sander.saelthun@lom.kommune.no     
Tlf. 61217333
Knut Romsås Breden    
knrbr@mattilsynet.no
22778521
Fossbergom Renseanlegg
Vågå Ingen innsamling
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
Laila Nersveen    
laila.nersveen@vaga.kommune.no       
Tlf. 61293615
Knut Romsås Breden    
knrbr@mattilsynet.no
22778521

Renseanlegget på Lalm. Hoder pakkes i plastsekk på stedet og legges på henger. Mattilsynet tar prøver hver tirsdag og fredag. Hoder kan leveres hele døgnet.

Sel Ingen innsamling
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
Anna Bilstad    
Anna.Bilstad@vaga.kommune.no    
Tlf. 91 72 67 39/61 29 36 78
Knut Romsås Breden    
knrbr@mattilsynet.no
22778521

Renseanlegget på Lalm. Hoder pakkes i plastsekk på stedet og legges på henger. Mattilsynet tar prøver hver tirsdag og fredag. Hoder kan leveres hele døgnet.

Innsamlingsperiode: Hoder fra hjort samles inn i løpet av de første fem ukene av hjortejakta. Hoder fra elg samles inn i løpet av jaktas første åtte dager. Kjever, livmor og eggstokker samles inn i hele jaktperioden.

MERK! Gevir skal sages av. Ønsker du å beholde hodet med gevir, kontakt lokal innsamlingsansvarlig for å avtale uttak av hjerneprøve.

Hedmark

Kommune Innsamlingsmateriale - ELG Kommunens kontaktperson Lokalt mattilsyn Innleveringssted for hoder
Våler
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever

Pia Helene Knøsen Lund
Tlf.62424017/99107780
phl@vis.kommune.no

Ina Pernille Fageraas    
inplf@mattilsynet.no    
Tlf.90531302/22778307

Brødr.Smedstuen Våler (åpningstidene her er mandag-fredag 07-21.30, lørdag 08-21.30 og søndag 10-21.30).
YX Braskereidfoss (åpningstidene her er mandag-fredag 06.45-21.00, lørdag 09-21 og søndag 09-21.
Det vil også være mulig å levere CWD-prøvene hos Mattilsynet i Elverum (Kirkeveien 58) – de setter ut eske med kjøleelement ved bakdør.

Les også infoskriv fra kommunen/Mattilsynet

Åsnes
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever

Pia Helene Knøsen Lund
Tlf.62424017/99107780
phl@vis.kommune.no

Ane Ingeborg Høeg    
anhoe@mattilsynet.no        
Tlf.22777835

Circle K (tidl. Statoil) Åsnes (åpningstidene her er mandag-fredag 06-23, lørdag 08-23 og søndag 09-23).
Det vil også være mulig å levere CWD-prøvene hos Mattilsynet i Elverum (Kirkeveien 58) – de setter ut eske med kjøleelement ved bakdør.

Les også infoskriv fra kommunen/Mattilsynet

Innsamlingsperiode: Hoder fra elg samles inn i løpet av jaktas første åtte dager. Kjever samles inn i hele jaktperioden.

MERK! Gevir skal sages av. Ønsker du å beholde hodet med gevir, kontakt lokal innsamlingsansvarlig for å avtale uttak av hjerneprøve.

 

Vestfold/Telemark

NB: I Vestfold og Telemark gjelder innsamlingen kun vald som deltar i det nasjonale bestandsovervåkingsprogrammet.    

Kommune Innsamlingsmateriale - HJORT Innsamlingsmateriale - ELG Kommunens kontaktperson Lokalt mattilsyn Innleveringssted for hoder
Andebu Ingen innsamling
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
Sanela Jacobsen    
sanela.jacobsen@andebu.kommune.no 
Tlf. 948 93 251/33 43 81 60
Kjersti Søli
Kjersti.Soli@mattilsynet.no
Telefon: 22778508 / 93210361

Oppsamlingssted: Kodalveien 568 
Hoder leveres daglig i perioden 06.10-14.10. Hentetidspunkt: 10:00

Kontaktperson prøvetaking: Jørgen Nergård

Kontakt:
Andebu Storvald leder: Torbjørn Aske mobil 950 86 521

Vestre Andebu Storvald: Arnfinn Lindås mobil 980 88 676

Les også informasjon til jegere i Andebu kommune

Lardal
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
Marit Grimsrud    
marit.grimsrud@lardal.kommune.no    
Tlf. 45 20 59 97
Kjersti Søli
kjersti.soli@mattilsynet.no
93210361/22778508
Gjetrang, Lågendalsveien 3815, 3275 Svarstad
Larvik Ingen innsamling
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker

Rolf Tvedten
rolf.r.tvedten@larvik.kommune.no
AT_Landbruk_Landbrukskontoret@larvik.kommune.no

Kjersti Søli
kjersti.soli@mattilsynet.no
93210361/22778508

Innsamlingssted i Larvik:
Larvik Brannstasjon, Elveveien 56 i perioden 6.10-14.10. Mattilsynet vil tømme oppsamlingsplassen hver dag i perioden kl. 14.00.
Vakttelefon for Mattilsynet Vestfold er: Jørgen Nergård, tlf: 908 74 791
Kontakttelefon Larvik kommune er: Lars Gladhaug, tlf: 33 17 12 76 og Monica B. Aasrum, tlf: 33 17 12 73

Les også: Innsamling av hjortevilt for CWD-kartlegging i Larvik kommune
 

Re Ingen innsamling
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
Jon Økter    
jon.okter@re.kommune.no        
Tlf. 33061562
Kjersti Søli
kjersti.soli@mattilsynet.no
93210361/22778508

Oppsamlingssted hos: Arve Johnsen, Vivestadåsen 470
Hentetidspunkt (innleveringsfrist):
Daglig kl. 12:00 i perioden 06.10--14.10. 

Les også informasjon til jegere i Re kommune. 

Siljan
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
Trond Indrebø    
trond.indrebo@skien.kommune.no        
Tlf. 35589023    
Pia Paulsen    
pipau@mattilsynet.no 
Tlf. 22778828
 
Hjortehoder: Bilhenger hos Fritzøe. Jeger må deretter kontakte Mattilsynet.
Skien
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
Ingen innsamling Trond Indrebø    
trond.indrebo@skien.kommune.no        
Tlf. 35589023    
Pia Paulsen    
pipau@mattilsynet.no
Tlf. 22778828
 
Kontaktperson for prøvetaking av hjort er Trond Indrebø
Tlf. 35 58 90 23 / 481 86 593
Drangedal
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
Ingen innsamling Erik S. Jensen    
esj@drangedal.kommune.no    
Tlf.97035202/35997025
Pia Paulsen    
pipau@mattilsynet.no 
Tlf. 22778828
 

Landbrukskontorets lager på Stemmen. Rødt lagerbygg på nedsiden av Drangedal Produkter.

Hoder kan leveres hele døgnet på søndager og onsdager.

Nome
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
Ingen innsamling
Øystein Saga    
oystein.saga@midt-telemark.no        
Tlf. 35957773
Pia Paulsen    
pipau@mattilsynet.no 
Tlf. 22778828
 

Innsamlingssted for hjortehoder: Lunde Lastebilvrksted, Hovedgata 19, 3825 Lunde
Se kart

Innsamlingsperiode: Hoder fra hjort samles inn i løpet av de første fem ukene av hjortejakta. Hoder fra elg samles inn i løpet av jaktas første åtte dager. Kjever, livmor og eggstokker samles inn i hele jaktperioden.

MERK! Gevir skal sages av. Ønsker du å beholde hodet med gevir, kontakt lokal innsamlingsansvarlig for å avtale uttak av hjerneprøve.

 

Vest-Agder

Kommune Innsamlingsmateriale - ELG Kommunens kontaktperson Lokalt mattilsyn Innleveringssted for hoder
Audnedal
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever

Øyvind Jorstad    
ojor@marnardal.kommune.no    
Tlf. 48 12 11 76

Karin Lillebostad     
kalil@mattilsynet.no    
Tlf. 47638235/22778466

Felles innsamlingssteder i Audnedal, Marnardal, Songdalen og Vennesla kommuner:

Spikkeland Viltslakteri (Spikkeland i Finsland) og Sandrib Viltmottak (Fjellestad i Øvrebø)

Marnardal
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Øyvind Jorstad    
ojor@marnardal.kommune.no    
Tlf. 48 12 11 76
Karin Lillebostad     
kalil@mattilsynet.no    
Tlf. 47638235/22778466

Felles innsamlingssteder i Audnedal, Marnardal, Songdalen og Vennesla kommuner:

Spikkeland Viltslakteri (Spikkeland i Finsland) og Sandrib Viltmottak (Fjellestad i Øvrebø)

Vennesla
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Rune Iveland    
iverun@vennesla.kommune.no    
Tlf. 90878202/38137235
Karin Lillebostad     
kalil@mattilsynet.no    
Tlf. 47638235/22778466

Felles innsamlingssteder i Audnedal, Marnardal, Songdalen og Vennesla kommuner:

Spikkeland Viltslakteri (Spikkeland i Finsland) og Sandrib Viltmottak (Fjellestad i Øvrebø)

Songdalen
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Rune Haaversen-Westhassel    
rune.westhassel@songdalen.kommune.no        
Tlf. 38183414
Karin Lillebostad     
kalil@mattilsynet.no    
Tlf. 47638235/22778466

Felles innsamlingssteder i Audnedal, Marnardal, Songdalen og Vennesla kommuner:

Spikkeland Viltslakteri (Spikkeland i Finsland) og Sandrib Viltmottak (Fjellestad i Øvrebø)

Innsamlingsperiode:  Hoder fra elg samles inn i løpet av jaktas første åtte dager. Kjever samles inn i hele jaktperioden.

MERK! Gevir skal sages av. Ønsker du å beholde hodet med gevir, kontakt lokal innsamlingsansvarlig for å avtale uttak av hjerneprøve.