Samfunn og naturbruk

Samfunn og naturbruk

NINA Samfunn studerer utnyttelse av naturresurser i et bredt samfunnsperspektiv.

""
Foto Kari Sivertsen/NINA

Vi forholder oss til alle arealer som sosial-økologiske systemer om det så gjelder store landområder eller folks nærmiljø. Råderett over naturressurser og vern av natur er sentrale spørsmål over hele verden, og vi deltar i forskningsprosjekter både i Norge og internasjonalt.

Nyheter

Villrein. Foto: Olav Strand/NINA
20.03.2017

Oppstykking av leveområder gjør villreinen sårbar

Menneskelige inngrep i villreinområder setter de lokale villreinbestandene på prøve. Nye populasjonsmodeller fra NINA legger grunnlaget for en bedre ...
Les mer...
Hvordan står det til med reinsdyrnæringa i Norge? Et lignende forskningsprosjekt som er utført i Sverige starter nå her til lands. Som her i Finnmark. Foto: Bård-Jørgen Bårdsen/NINA:
22.02.2017

Forskere tilbakeviser at reindrifta i Sverige er truet

På tross av tidligere rapporter så er tilstanden i den svenske reindriften bedre enn forventet – det er få tegn på en kollaps eller krise i den svens...
Les mer...
Innlandsfisket i Finnmark skaper store verdier for lokalsamfunnene. Foto © Børre Dervo/NINA
06.02.2017

Fisket i Finnmark gir både fisk og penger

Fisket etter innlandsfisk skaper store verdier for lokalsamfunnene i Finnmark. En spørreundersøkelse utført av NINA på oppdrag fra Finnmarkeiendommen...
Les mer...
Snøheimbussen tar på nye passasjerer ved Snøheim. Foto: Vegard Gundersen/NINA.
26.01.2017

Buss er best for villreinen på Dovrefjell

Åtte års forskning konkluderer med at skyttelbuss på Snøheimvegen fungerer for villreinen. Omfattende merking av både folk og rein har gitt verdifull...
Les mer...
 Få kommunar søkjer spelemiddel til tilrettelegging av turvegar og turstiar. Ein ny NINA-rapport foreslår ni betringstiltak. Foto: Steinar Haugberg, Samfoto
10.11.2016

Spelemiddel og folkehelse; kommunane utnyttar ikkje ordninga

Styresmaktene har sagt at meir spelemiddel skal gå til eigenorganisert fysisk aktivitet. To av tre vaksne nordmenn brukar kroppen sin for lite. Det s...
Les mer...
Ved laksegarnet i Varangerfjorden Foto: Eero Niemelä, Kolarctic ENPI CBC EU-salmon project
07.11.2016

Lokal økologisk kunnskap er verdifull i forvaltningen av laks

Det er økende internasjonal anerkjennelse av at lokal økologisk kunnskap (LEK) er viktig for bevaring av biologisk mangfold og som bidrag til naturfo...
Les mer...