Kart og data

Kompetanse og tjenester

Databaser og karttjenester i NINA

Blant NINAs hovedaktiviteter inngår registrering, kvalitetssikring og presentasjon av data fra naturen. De presenteres ofte som tidsserier eller på kart etter geografisk inndeling.

Du kan søke i metadata eller laste ned data i NINAs dataportal

Kart over Norge

Karttjenester

NINA samarbeider med Norge Digitalt om karttjenester. En del av NINAs karttjenester vil også publiseres der. 

Her vil du finne alle WMS-tjenester fra NINA samlet på ett sted

Artskart

NINA leverer et antall datasett til Artsdatabanken og GBIF-Norge sin Artskart-tjeneste.
Her kan du søke på arter, vise i kart og også laste ned data.

NINA-data i GBIF

 

Data fra NINA