Samfunn og naturbruk

Forskning

Samfunn og naturbruk

NINA Samfunn studerer utnyttelse av naturresurser i et bredt samfunnsperspektiv.

""
Foto Kari Sivertsen/NINA

Vi forholder oss til alle arealer som sosial-økologiske systemer om det så gjelder store landområder eller folks nærmiljø. Råderett over naturressurser og vern av natur er sentrale spørsmål over hele verden, og vi deltar i forskningsprosjekter både i Norge og internasjonalt.

Nyheter

Innlandsfisket i Finnmark skaper store verdier for lokalsamfunnene. Foto © Børre Dervo/NINA
06.02.2017

Fisket i Finnmark gir både fisk og penger

Fisket etter innlandsfisk skaper store verdier for lokalsamfunnene i Finnmark. En spørreundersøkelse utført av NINA på oppdrag fra Finnmarkeiendommen...
Les mer...
Snøheimbussen tar på nye passasjerer ved Snøheim. Foto: Vegard Gundersen/NINA.
26.01.2017

Buss er best for villreinen på Dovrefjell

Åtte års forskning konkluderer med at skyttelbuss på Snøheimvegen fungerer for villreinen. Omfattende merking av både folk og rein har gitt verdifull...
Les mer...
 Få kommunar søkjer spelemiddel til tilrettelegging av turvegar og turstiar. Ein ny NINA-rapport foreslår ni betringstiltak. Foto: Steinar Haugberg, Samfoto
10.11.2016

Spelemiddel og folkehelse; kommunane utnyttar ikkje ordninga

Styresmaktene har sagt at meir spelemiddel skal gå til eigenorganisert fysisk aktivitet. To av tre vaksne nordmenn brukar kroppen sin for lite. Det s...
Les mer...
Ved laksegarnet i Varangerfjorden Foto: Eero Niemelä, Kolarctic ENPI CBC EU-salmon project
07.11.2016

Lokal økologisk kunnskap er verdifull i forvaltningen av laks

Det er økende internasjonal anerkjennelse av at lokal økologisk kunnskap (LEK) er viktig for bevaring av biologisk mangfold og som bidrag til naturfo...
Les mer...
Fuktig terreng fører til økt slitasje rundt stier, viser ny NINA-rapport. Foto: Marianne Evju/NINA
26.10.2016

Økt bruk av turstier sliter på vegetasjon

Moderne aktiviteter som terrengsykling og ridning åpner naturen for flere, men den økte bruken av turstier sliter på vegetasjonen rundt stiene, spesi...
Les mer...
Jærstrendene er et populært område for mange fritidsaktiviteter, men også et viktig område for fugler hele året. Foto: Arne Follestad/NINA
17.10.2016

Ferdsel kan forstyrre fuglelivet på Jærstrendene

Menneskelig ferdsel kan forstyrre fugler mens de leter etter mat eller skal hvile. Dette kan skje hele året, både når de hekker, raster under trekket...
Les mer...