Ansattinformasjon

Kontakt

Per Jordhøy

Stilling:    Rådgiver

 Telefon: 980 48 587
 E-post: per.jordhoy@nina.no
 Arbeidssted:  Trondheim (Terrestrisk)

Kunnskapsområde
Fjelløkologi, populasjonsøkologi, beiteøkologi, pattedyr, rein, fugl.

Publikasjoner: