Ansattinformasjon

Kontakt

Kristian Pettersen

Stilling:    Avdelingsingeniør

 Telefon: 951 40 850
 E-post: kristian.pettersen@nina.no
 Arbeidssted:  Ims (Akvatisk)

Kunnskapsområde

Drift av klekkeri, sette- og stamfiskanlegg

Nøkkelkvalifikasjoner

Drift av klekkeri, sette- og stamfiskanlegg
Feltarbeid,
Prøvetagning
Merking og registrering av fisk i felt og laboratorie.
Vannmiljø
Sekretærarbeid

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Kristian Pettersen