Ansattinformasjon

Kontakt

Bernt Erik Sæther

Stilling:    Vitenskapelig rådgiver


 E-post: bernt-erik.sather@bio.ntnu.no
 Arbeidssted:  Trondheim (Terrestrisk)

Kunnskapsområde
Bevaringsbiologi, populasjonsdynamikk, atferdsøkologi, høstingsbiologi, livshistoriestrategier, modellutvikling, hjortedyr, elg, spurvefugl.

Publikasjoner: