Ansattinformasjon

Kontakt

Randi J. Saksgård

Stilling:    Overingeniør

 Telefon: 996 90 501
 E-post: randi.saksgard@nina.no
 Arbeidssted:  Trondheim (Akvatisk - Ferskvannsøkologi)

Kunnskapsområde
Ferskvann, sur nedbør, kalking, fisk, zooplankton. Planlegging og gjennomføring av feltarbeid, bearbeidelse av biologisk materiale og rapportskriving.

Publikasjoner: