Ansattinformasjon

Kontakt

Bengt Finstad

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: 934 66 784
 E-post: bengt.finstad@nina.no
 Arbeidssted:  Trondheim (Akvatisk - Havbruk og kyst)

Kunnskapsområde
Økofysiologi, akvakultur, smoltproduksjon/utsettinger av fisk, forurensninger og menneskekapte påvirkninger, laksefisk i sjøen, fiskeparasitter, biotelemetri.

Nøkkelkvalifikasjoner

Ecophysiology, aquaculture, smoltproduction/releases of fish, pollution and other human impacts, salmonids in sea, fish diseases-parasites, biotelemetry.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Bengt Finstad