Ansattinformasjon

Kontakt

Jan Gunnar Jensås

Stilling:    Avdelingsingeniør

 Telefon: 411 01 252
 E-post: jan.g.jensas@nina.no
 Arbeidssted:  Trondheim (Akvatisk - Vannkraft og klima)

Kunnskapsområde
Elfiske, prøvefiske med garn. Aldersbestemmelse og vekstanalyser av fisk. Innsamling av bunnprøver. Smoltfangst i feller. Tilrettelegge innsamling av skjellprøver.

Publikasjoner: