Ansattinformasjon

Kontakt

Laila M. Saksgård

Stilling:    Overingeniør

 Telefon: 959 91 942
 E-post: laila.saksgard@nina.no
 Arbeidssted:  Trondheim (Akvatisk - Vannkraft og klima)

Kunnskapsområde
Laks i regulerte vassdrag. Fiskestatus i norske innsjøer. Bistandsarbeid i u-land. Planlegging og gjennomføring av feltarbeid, bearbeidelse av biologisk materiale og rapportskriving.

Nøkkelkvalifikasjoner
Fish biology in regulated streams in mostly all parts of Norway. Lao PDR, The Theun Hinboun Hydropower Impact Studies, Fish studies. Pakistan, Skardu Baltistan: Satpara Dam Multipurpose Project, Ecological and environmental studies. Research on reintroduction of fish species in restored rivers and channels in Belgium. Presmolt salmon studies, laboratory work. Reports. Conference secretary.

Publikasjoner: