Ansattinformasjon

Kontakt

Morten Ims

Stilling:    Avdelingsingeniør

 Telefon: 932 00 941
 E-post: morten.ims@nina.no
 Arbeidssted:  Ims (Akvatisk)

Kunnskapsområde
Drift av klekkeri, sette- og stamfiskanlegg, samt vedlikehold av teknisk utstyr og bygninger.

Nøkkelkvalifikasjoner
Drift av klekkeri, sette- og stamfiskanlegg
Feltarbeid
Prøvetagning
Merking og registrering av fisk i felt og laboratorie

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Morten Ims