Ansattinformasjon

Kontakt

Knut Aanestad Bergesen

Stilling:    Seksjonsleder

 Telefon: 481 34 312
 E-post: knut.bergesen@nina.no
 Arbeidssted:  Ims (Akvatisk)

Nøkkelkvalifikasjoner
Vært ansatt ved NINA Forskningsstasjon, Ims, siden 1995. Kompetanse innen: fiskeregisteringer, artsbestemmelse av fisk, kjønnsbestemmelse av fisk, settefisk/stamfiskproduksjon, kultivering, vannprøvetakning, ansvar for organisering og gjennomføring av forsøk og feltarbeid, ansvarshavende for dyreforsøk, utarbeiding av dyreforsøkssøknader, bearbeiding og rapportering av fiskedata. HMS og IKT, personalledelse, prosjektledelse, rapportering og statistikk, økonomi og budsjettering.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Knut Aanestad Bergesen