Ansattinformasjon

Kontakt

Hanno Sandvik

Stilling:    Forsker I


 E-post: hanno.sandvik@nina.no
 Arbeidssted:  Trondheim (Akvatisk - Ferskvannsøkologi)

Kunnskapsområde
Demografi, livshistorie, populasjonsdynamikk, fangst–gjenfangst-modellering, levedyktighetsanalyse, klimakonsekvensforskning, spredningsmodellering, invasjonsbiologi, metodeutvikling, fylogenetisk-komparativ metode, systematisk biologi, vitenskapsteori

Nøkkelkvalifikasjoner
Bestandsøkologi, bevaringsbiologi, biostatistikk, evolusjonsbiologi, fremmede arter, klimaendringer, sjøfugl, vanndirektivet

Publikasjoner: