Ansattinformasjon

Kontakt

Brett K. Sandercock

Stilling:    Seniorforsker

 Facebook    Twitter 
 Telefon: 452 16 480
 E-post: brett.sandercock@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk avdeling

Kunnskapsområde
Populasjonsøkologi, bestandsovervåking, bevaringsbiologi og atferdsøkologi.

Forskningsprofil: ResearchGate
Vitenskapelige siteringer: Google Scholar

Nøkkelkvalifikasjoner
Arktis, demografi, dyreliv, høsting, ryper, sårbare arter, småvilt og trekkfugler.


Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Brett K. Sandercock