Ansattinformasjon

Kontakt

Sigrid Østrem Skoglund

Stilling:    Avdelingsingeniør

 Telefon: 907 86 798
 E-post: sigrid.skoglund@nina.no
 Arbeidssted:  Trondheim (Akvatisk - Ferskvannsøkologi)

Publikasjoner: