Ansattinformasjon

Kontakt

Antti Eloranta

Stilling:    Postdoktor

 Telefon: 404 96 830
 E-post: antti.eloranta@nina.no
 Arbeidssted:  Trondheim (Akvatisk - Vannkraft og klima)

Kunnskapsområde
Røye, fisk, innsjøer, magasiner, limnologi, invasive arter, næringsnett, analyse av stabile isotoper, vannkraft

Nøkkelkvalifikasjoner
Forskningerfaring innen akvatisk økologi, spesielt for fish og næringsnett i subarktiske innsjøer og økologiske konsekvenser av vannkraft i magasiner. Erfaring i å samle og analysere data for analyse av stabile isotoper. 

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Antti Eloranta