Ansattinformasjon

Kontakt

Anne Sverdrup-Thygeson

Stilling:    Vitenskapelig rådgiver

 Webpage  

 E-post: anne.sverdrup-thygeson@nmbu.no
 Arbeidssted:  Oslo

Nøkkelkvalifikasjoner
Bevaringsbiologi, landskapsøkologi, skogøkologi og bærekraftig skogbruk, skogsertifisering, romlig fordeling og overvåkingsmetodikk for rødlistede arter, vedlevende arters økologi, entomologi, GIS.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Anne Sverdrup-Thygeson