Ansattinformasjon

Kontakt

Terje Bongard

Stilling:    Forsker I

 Linkedin  
 Telefon: 986 44 786
 E-post: terje.bongard@nina.no
 Arbeidssted:  Trondheim (Akvatisk - Ferskvannsøkologi)

Kunnskapsområde

Evolusjonær sosiologi; sammenheng mellom human atferd, politikk, bærekraft og økologi.

Ephemeroptera, Plecoptera og Trichoptera, økologi og systematikk.

Anadrom ferskvannsfisk, økologi og systematikk.

Nøkkelkvalifikasjoner
Human atferdsøkologi, human etologi, ferskvannsøkologi,entomologi

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Terje Bongard