Ansattinformasjon

Kontakt

Line Elisabeth Sundt-Hansen

Stilling:    Forsker I

 Telefon: 984 21 195
 E-post: line.elisabeth.sundt-hansen@nina.no
 Arbeidssted:  Trondheim (Akvatisk - Vill laksefisk)

Nøkkelkvalifikasjoner
Ecology of growth enhanced salmonids, costs of fast growth, transgenic salmon.

Publikasjoner: