Tema

Kontakt

Bifangst

Øystein Aas

  • Bred forskningsmessig og forvaltningmessig erfaring fra naturforvaltning i Norge (spes. friluftsliv, lakseforvaltning, fiskeforvaltning, jakt, turisme/rekreasjon, konsekvensutredning og evaluering).
  • Velutviklet kontaktnett innen norsk naturforvaltning og internasjonale faglige organisasjoner som arbeider med villaks og fritidsfiske
  • Erfaring med administrasjon og utførelse av forsknings- og utviklingsprosjekter.
  • Bred erfaring med journalistisk og populærfaglig behandling og skriving om temaer innen naturforvaltning.

Vis hele profilen til Øystein Aas

Magdalene Langset


Vis hele profilen til Magdalene Langset

Signe Christensen-Dalsgaard

  • Studier av bevegelse og dykkadferd i hekkesesong
  • Arealbruk og konflikter 
  • Kartlegging bifangst av sjøfugl
  • Kartlegging og overvåking av sjøfugl

Vis hele profilen til Signe Christensen-Dalsgaard