Følg fjellrevynglingene

Status årets ynglinger av fjellrev 2017

Her finner du en løpende oversikt over registerte ynglinger av fjellrev i ulike fjellområder i Norge i 2017. Tabellen oppdateres så snart vi får inn meldinger om ynglinger for registreringene som gjøres av Statens naturoppsyn, Fjelltjenesten og Statskog-Fjelltjenesten.

Det er svært tidlig i sesongen og få hi er kontrollert foreløpig. Det er først mot 1. august vi har oversikt antall fjellrevynglinger denne sommeren. 

Foto: Ingolf Røtvei, Oppdal Bygdealmenning

Sist oppdatert 22. juni 2017

Fjellområde Kommune Antall kull Antall valper Merknad
Snøhetta Oppdal 1 kull min 2 valper  
Knutshø Oppdal 1 kull min 1 valp  
         
Totalt   2 kull min 3 valper