Følg fjellrevynglingene

Status årets ynglinger av fjellrev 2016

Her finner du en løpende oversikt over registerte ynglinger av fjellrev i ulike fjellområder i Norge i 2016. Tabellen oppdateres så snart vi får inn meldinger om ynglinger.

Fjellrev
Fjellrev. Foto Anne-Mathilde Thierry

Sist oppdatert 1. oktober 2016

 
Fjellområde Kommune Antall kull Antall valper Merknad
Finse  Ulvik 3 kull  min 13 valper   
Snøhetta  Dovre  3 kull   min 4 valp  
Snøhetta Oppdal 6 kull min 23 valper  
Blåfjella Lierne  1 kull  min 6 valper  
Hestkjølen  Lierne  1 kull  min 3 valper  
Junkeren Rana  1 kull  min 1 valp  
Saltfjellet  Saltdal  1 kull  min 5 valper  
Totalt   16 kull min 56 valp