Følg fjellrevynglingene

Status årets ynglinger av fjellrev 2017

Her finner du en løpende oversikt over registerte ynglinger av fjellrev i ulike fjellområder i Norge i 2017. Tabellen oppdateres så snart vi får inn meldinger om ynglinger for registreringene som gjøres av Statens naturoppsyn, Fjelloppsynet og Statskog-Fjelltjenesten.

Det er svært tidlig i sesongen og få hi er kontrollert foreløpig. Det er først mot 1. august vi har oversikt antall fjellrevynglinger denne sommeren. 

Foto: Ingolf Røtvei, Oppdal Bygdealmenning

Sist oppdatert 17. august 2017

Kontaktperson overvåkingsprogrammet på fjellrev: Nina E. Eide, Seniorforsker NINA, tlf: 95704383, nina.eide@nina.no

Fjellområde Kommune Antall kull Antall valper Merknad
Finse Ulvik 4 kull min 20 valper  
Nordfjella Lærdal 1 kull min 5 valper  
Reinheimen Rauma 1 kull min 5 valper  
Snøhetta Lesja 3 kull min 9 valper  
Snøhetta Oppdal 6 kull min 35 valper  
Snøhetta Dovre 3 kull min 17  valper  
Knutshø Oppdal 3 kull min 19 valper  
Kjølifjellet Tydal 2 kull min 5 valper  
Sylan Tydal 2 kull min 5 valper  
Blåfjella Lierne 3 kull min 11 valper  
Hestkjølen Lierne 3 kull min 11 valper  
Junkeren Rana 2 kull min 6 valper  
Saltfjellet Saltdal 2 kull min 7 valper  1 kull drept av jerv
Totalt   35 kull min 155 valper