Årsmeldinger

Om NINA

Årsmeldinger

NINAs årsmeldinger kan lastes ned i pdf-format helt tilbake til 1998. Eldre årsmeldinger finnes i papirutgaver, og kan bestilles fra firmapost@nina.no 

 

Annual reports