Fellesadministrasjonen (Trondheim)

Fellesadministrasjonen

I Trondheim ligger hovedkontoret til NINA. Foruten administrasjonen er også Akvatisk og Terrestrisk avdeling plassert her. 

Administrasjonen

Norunn Sæther  Myklebust

Stilling:    Administrerende direktør

Telefon: 930 24 633
E-post: norunn.myklebust@nina.no
Vis detaljer
 

Stein Erik  Aagaard

Stilling:    Økonomisjef

Telefon: 416 45 859
E-post: stein.erik.aagaard@nina.no
Vis detaljer
 

Bjørg  Bruset

Stilling:    Kommunikasjonssjef

Telefon: 900 12 763
E-post: bjorg.bruset@nina.no
Vis detaljer
 

Siw Elisabeth  Berge

Stilling:    Overingeniør-IT

Telefon: 936 03 786
E-post: siw.berge@nina.no
Vis detaljer
 

Ruth Karin  Bergmann

Stilling:    Bibliotekar

Telefon: 404 69 176
E-post: ruth.bergmann@nina.no
Vis detaljer
 

Astrid Marie  Bjerkås

Stilling:    Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 942 46 055
E-post: astrid.bjerkas@nina.no
Vis detaljer
 

Stig Morten  Clausen

Stilling:    Seksjonsleder

Telefon: 934 66 946
E-post: stig.clausen@nina.no
Vis detaljer
 

Robert Zahl  Dybvad

Stilling:    Overingeniør-IT


E-post: robert.dybvad@nina.no
Vis detaljer
 

Tor Arild  Ekren

Stilling:    Overingeniør-IT

Telefon: 413 10 756
E-post: tor.ekren@nina.no
Vis detaljer
 

Elisabet  Forsgren

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 918 97 532
E-post: elisabet.forsgren@nina.no
Vis detaljer
 

Dag Vegard  Gullbrekken

Stilling:    Overingeniør-IT

Telefon: 900 56 895
E-post: dag.gullbrekken@nina.no
Vis detaljer
 

Eva Katrine  Hagen

Stilling:    Regnskapskonsulent

Telefon: 936 35 653
E-post: eva.hagen@nina.no
Vis detaljer
 

Frank Ole  Hanssen

Stilling:    Overingeniør-IT

Telefon: 959 24 423
E-post: frank.hanssen@nina.no
Vis detaljer
 

Tor G.  Heggberget

Stilling:    Spesialrådgiver

Telefon: 913 26 810
E-post: tor.g.heggberget@nina.no
Vis detaljer
 

Bjørn Ove  Kvello

Stilling:    Driftsingeniør bygg

Telefon: 930 05 320
E-post: bjorn.ove.kvello@nina.no
Vis detaljer
 

Hilde  Meland

Stilling:    Regnskapskonsulent

Telefon: 932 49 366
E-post: hilde.meland@nina.no
Vis detaljer
 

Camilla  Næss

Stilling:    Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 472 87 724
E-post: camilla.naess@nina.no
Vis detaljer
 

Monica Montalvan  Ruano

Stilling:    Overingeniør-IT

Telefon: 473 72 171
E-post: monica.ruano@nina.no
Vis detaljer
 

Eric Leif  Sandnes

Stilling:    Rådgiver

Telefon: 934 66 990
E-post: eric.sandnes@nina.no
Vis detaljer
 

Frode Thomassen  Singsaas

Stilling:    Bibliotekar

Telefon: 994 40 044
E-post: frode.singsaas@nina.no
Vis detaljer
 

Kari  Sivertsen

Stilling:    Grafisk formgiver

Telefon: 906 80 701
E-post: kari.sivertsen@nina.no
Vis detaljer
 

Stein Helge  Sjaastad

Stilling:    Overingeniør-IT

Telefon: 482 98 700
E-post: stein.sjaastad@nina.no
Vis detaljer
 

Øystein  Solberg

Stilling:    Overingeniør-IT

Telefon: 936 93 040
E-post: oystein.solberg@nina.no
Vis detaljer
 

Matteo De  Stefano

Stilling:    Overingeniør-IT

Telefon: 406 45 208
E-post: matteo.destefano@nina.no
Vis detaljer
 

Siri Aftret  Svendsen

Stilling:    Personalkonsulent

Telefon: 913 42 860
E-post: siri.svendsen@nina.no
Vis detaljer
 

Anne Olga  Syverhuset

Stilling:    Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 975 47 775
E-post: anne.syverhuset@nina.no
Vis detaljer
 

Siri Aashaug  Sæther

Stilling:    Adm.leder Bibliotek

Telefon: 926 48 479
E-post: siri.saether@nina.no
Vis detaljer
 

Roald  Vang

Stilling:    Seksjonsleder

Telefon: 911 38 256
E-post: roald.vang@nina.no
Vis detaljer
 

Gurli  Øyangen

Stilling:    Lønningskonsulent

Telefon: 414 20 433
E-post: gurli.oyangen@nina.no
Vis detaljer
 

Monica  Aanonli

Stilling:    Controller

Telefon: 481 81 094
E-post: monica.aanonli@nina.no
Vis detaljer
 

Kontakt

Besøks- og leveringsadresse: 

Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Fakturaadresse: 

Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Sluppen
7485 Trondheim

Telefon: 73 80 14 00
Telefaks: 73 80 14 01