NINAs styre

Om NINA

NINAs styre

Styremedlemmer utnevnes av Miljøverndepartementet, Norges forskningsråd og NINAs ansatte. 

Dette er styret i NINA fom. 01.01.2017:

Oppnevnt av Klima- og miljødepartementet:

 • Stein Lier-Hansen - styreleder, Norsk industri (oppnevnt 1.1.2014)
 • Kari Øvrelid - nestleder, NVE
 • Nina Jensen, WWF     

Oppnevnt av Forskningsrådet:

 • Alf Jostein Skjærvik, SalMar
 • Hilde Bjørkhaug, Bygdeforskning

Valgt blant de ansatte i NINA:

 • Margrethe Tingstad, Lillehammer
 • Line Sundt-Hansen, Akvatisk - Trondheim
 • Tycho Anker-Nilssen, Terrestrisk - Trondheim (Observatør) 
 • Nina E. Eide, Terrestrisk, -Trondheim/Oslo (Observatør) 

 • Frank Hansen, Fellestjenestene - Trondheim (1. vara)
 • Torkild Tveraa, Tromsø (2. vara)
 • Ketil Skogen, Oslo (3. vara)
 • Erlend Birkeland Nilsen, Terrestrisk - Trondheim (4. vara)