Siste publikasjoner

Publikasjoner

Siste NINA-publikasjoner

16.01
Norges planter av Knut Fægri
15.01
Seabirds as guides for fisheries management: European shag Phalacrocorax aristotelis diet as indicator of saithe Pollachius virens recruitment
12.01
Experimental hydraulics on fish-friendly trash-racks: an ecological approach
12.01
Fremmede arter: import av planteprodukter. Overvåking og metodeutvikling 2017
11.01
Miljøkvalitetsnorm for villrein. Forslag fra en ekspertgruppe
10.01
Widening evaluative space for ecosystem services: a taxonomy of plural values and valuation methods
10.01
Shifts in Great Blue Heron Habitat use Following Nest Site Usurpation: Implications for Salmonids
10.01
Collection of Scientific Specimens:Benefits for Biodiversity Sciences and Limited Impacts on Communities of Small Mammals
10.01
Fremmede arter i Arktis- med fokus på Svalbard og Jan Mayen
10.01
Sammenstilling av eksisterende kunnskap om påvirkningsfaktorer og effekter på ærfugl og ærfugldrift i Vegaøyan verdensarvområde
10.01
Impacts of salmon lice emanating from salmon farms on wild Atlantic salmon and sea trout
08.01
Following the cold: geographical differentiation between interglacial refugia and speciation in the arcto-alpine species complex Bombus monticola (Hymenoptera: Apidae)
08.01
Elvemusling og fisk i Vollaelva og Indrelva, Lurøy kommune
08.01
Sphagnum incundum a new species in Sphagnum subg. Acutifolia (Sphagnaceae) from boreal and arctic regions of North America
05.01
Ansvarsfordeling
04.01
DNA damage in Arctic seabirds: baseline, sensitivity to a genotoxic stressor and association to organohalogen contaminants
03.01
Conservation professionals agree on challenges to coexisting with large carnivores but not on solutions
22.12
Brown trout on the move - migration ecology and methodology
22.12
Habitat as template for life-histories
15.12
High goose abundance reduces nest predation risk in a simple rodent-free high-Arctic ecosystem
07.12
The impact of field layer characteristics on forest preference in Southern Scandinavia
04.12
Ecosystem services mapping for municipal policy: ESTIMAP and zoning for urban beekeeping
28.11
Changing contributions of stochastic and deterministic processes in community assembly over a successional gradient
10.11
Hydropower impacts on reservoir fish populations are modified by environmental variation
09.11
Local and global climatic drivers of Atlantic salmon decline in southern Europe
09.11
3D modelling of non-uniform and turbulent flow in vertical slot fishways
09.01
Using variation in antler growth to identify short- and long-term energy allocation trade-offs in female Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhynchus)
08.01
Where is the refrigerator? A spatial approach to wolverine (Gulo gulo) food hoarding behavior in Scandinavia
08.01
Recovery from experimental disturbance in alpine vegetation communities in central Norway
08.01
Hvordan endres rabbesamfunn i oseanisk og kontinentalt klima etter ulike forstyrrelser?
08.01
Do birds in flight respond to (ultra)violet lighting?
08.01
Using turfs to facilitate recovery in a low-alpine environment. - What matters?
08.01
Anthropogenic Impacts on the Social Structure and Behaviour of Impala (Aepyceros melampus) Populations in Areas of Different Land Use A case study from the Serengeti Ecosystem, Tanzania
05.01
Effects of a fluctuating climate on the body condition of Atlantic Puffins Fratercula Arctica at Røst, Norway
05.01
Graphocephala fennahi Young, 1977 (Hemiptera, Cicadellidae) and Seifertia azaleae (Peck) Partr. & Morgan-Jones (Ascomycota, Dothideomycetes) in Norway.
03.01
Genomic consequences of intensive inbreeding in an isolated wolf population
03.01
Villrein og skrantesjuke; hva nå?
03.01
Moskus - "kamerat" eller konkurrent?
03.01
Sårbarhetsvurdering av vegetasjon langs utvalgte stier i Fulufjellet nasjonalpark
03.01
Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Revidert forslag til vurdering av lokalitetskvalitet
03.01
Integrated assessment and valuation of ecosystem services. Guidelines and experiences
03.01
Insektageddon!
03.01
Leptoglossus occidentalis(Het. Coreidae) erobrer Europa
03.01
ØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer 2016. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht. vannforskriften. Miljødirektoratet M-758. NINA rapport 1369
03.01
Exploring intrinsic, instrumental, and relational values for sustainable management of social-ecological systems
02.01
Tundra Greenness
02.01
Mitigation of acidified salmon rivers – effects of liming on young brown trout Salmo trutta
02.01
Økt kunnskap om livet i de store innsjøene
02.01
Kan sik være smittebærer for Gyrodactylus salaris i Drammensregionen?
27.12
Don't forget to look down - collaborative approaches to predator conservation
25.12
Yield reductions in agricultural grasslands in Norway after springtime grazing by pink-footed geese
22.12
Freezer on, lights off! Environmental effects on activity rhythms of fish in the Arctic
22.12
Stay or go – how topographic complexity influences alpine plant population and community responses to climate change
22.12
List of Cortinarius species recorded during the Journées européennes du Cortinaire in Borgsjö 2016
22.12
Interessante Cortinarius-Funde der Journées européennes du Cortinaire 2016 in Borgsjö, Schweden
22.12
Cortinarius parasuaveolens (= C. pseudogracilior ): new data and a synonymy of a very poorly known species of section Calochroi
22.12
From concepts to real-world applications Integrated assessment and valuation of ecosystem services. Guidelines and experiences
22.12
Integrating methods for ecosystem service assessment: Experiences from real world situations
22.12
(Dis) integrated valuation – Assessing the information gaps in ecosystem service appraisals for governance support
22.12
Villrein og vannkraft: Kan regionale planprosesser gjøre en forskjell?
21.12
Fjellrev i Norge 2017. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev
21.12
Gytefiskundersøkelser i Hollaelva, Søa- og Åelvvassdragene, Hemne kommune, 2017.
20.12
Tundra greenness
20.12
Being stressed outside the park — conservation of African elephants (Loxodonta africana) in Namibia
20.12
Bruk av overvåkingsdata til beregning av bestandsutvikling hos storsalamander Triturus cristatus og småsalamander Lissotriton vulgaris i Norge
20.12
Sumvirkninger ved bygging av vannkraft i Nordland - En analyse av virkninger på reindrift, friluftsliv, landskap og berørte naturtyper
20.12
Overvaking av kongeørn i Noreg 2017. Resultat frå 12 intensivt overvaka område
19.12
Når gaupa møter sauen
19.12
Når ulven kommer nær oss
19.12
Jerven bryr seg ikke om grenser: vandringer og hjemoområde på tvers av land, regioner og fylkesgrenser
19.12
Klassifisering av økologisk tilstand av Hurdalssjøen med fisk som kvalitetselement
18.12
Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from the import and keeping of terrestrial gastropods in terraria. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the Norwe
18.12
Ferskvann eller hydrogenperoksid mot AGD?
18.12
AGD-behandlingsstrategier - Dose-respons-studier med hydrogenperoksid og ferskvann
18.12
Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Nysetra, Tandsetra, Sjong og Kvita i Lesja kommune 2017
15.12
Field layer important for Nordic people’s forest preferences
15.12
Evaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Agder. Redoksmålinger i Hammerbekken, Lilleelv, Storelva, Straibekken og Vassbotnbekken
15.12
Undersøkelser av fisk og bunndyr i Leksvik 2017
14.12
Fitness correlates of age at primiparity in a hunted moose population
13.12
Evidence for the linkage of survival of anadromous Arctic char and brown trout during winter to marine growth during the previous summer
13.12
Handling a messy world: Lessons learned when trying to make the ecosystem services concept operational
12.12
Intraspecific differences in spectral reflectance curves as indicators of reduced vitality in high-arctic plants
11.12
Taking a trip to the shelf: Behavioral decisions are mediated by the proximity to foraging habitats in the black-legged kittiwake
11.12
The Use of Quantitative Models in the Harvest Management of Wild Ungulates, Carnivores and Small Game: Using Norway as a Case Study
11.12
Re: The Norwegian land use model:is it right for Scotland?
08.12
Practical application of spatial ecosystem service models to aid decision support
08.12
How natural capital delivers ecosystem services: a typology derived from a systematic review
06.12
Dødsårsaker og forstyrring av fjellrev i høgfjellet
06.12
Stakeholders’ perspectives on the operationalisation of the ecosystem service concept: results from 27 case studies
06.12
Operationalising ecosystem service assessment in Bayesian Belief Networks: experiences within the OpenNESS project
05.12
Truede naturtyper – nytteverdi av GIS-analyse
04.12
When we cannot have it all: Ecosystem services trade-offs in the contextof spatial planning
04.12
Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær. Nord-Norge
04.12
The phenomenon of walking: diverse and dynamic
01.12
Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2016
01.12
Sympatric population divergence within a highly pelagic seabird species complex (Hydrobates spp.)
01.12
Ocean-wide drivers of migration strategies and their influence on population breeding performance in a declining seabird
01.12
Elvemusling i Sogna, Buskerud. Etterundersøkelser i forbindelse med utbygging av Rv 7 på strekningen Ramsrud - Kjeldsbergsvingene
01.12
Brukerundersøkelse ved Kjerag sommer/høst 2017. Innspill til besøksstrategi for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)
01.12
Fiskebiologiske undersøkelser i Hyllsjøene i Engerdal kommune