Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 240 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Foto: Dagmar Hagen.
15.09.2017

Hvordan kan erfaringer fra Hjerkinn hjelpe kjempepandaen?

Naturrestaurering av norske fjellvidder og leveområdene til pandaen har overraskende mye til felles. Nå har en kinesisk delegasjon vært på Hjerkinn f...
Les mer...
Foto: Hans Petter Fjeldstad.
12.09.2017

Sterk sentral styring i vannplanarbeidet i regulerte elver ga dårlige planprosesser

Myndighetene bad om råd lokalt og la opp til en nedenfra og opp-prosess. Det meste ble likevel styrt sentralt da de godkjente miljømålene for reguler...
Les mer...
Sjekk rypehøsten på Hønsefuglportalen: http://honsefugl.nina.no. Foto © Jon Atle Kålås/NINA
07.09.2017

Sjekk hvordan rypehøsten blir på Hønsefuglportalen

Det går mot et dårlig rypeår lengst nord i landet, mens det er betydelig bedre mange steder lenger sør. Det er det generelle bildet som tegner seg et...
Les mer...