Genetikk

NINAs genetikklab er et topp moderne laboratorium tilrettelagt for genetiske undersøkelser. 

NINAs genetikklab. Foto © Camilla Næss/NINA
NINAs genetikklab. Foto © Camilla Næss/NINA

NINA er internasjonalt ledende i arbeidet med å utvikle metoder og analyseverktøy for å identifisere rømt oppdrettslaks, og for å spore krysninger mellom oppdrettslaks og villaks. 

NINAs genetikklab er et moderne laboratorium tilrettelagt for genetiske undersøkelser av en rekke dyre- og plantearter, med et mangfold av forskjellige problemstillinger.

Aktuelle problemstillinger:

  • Analyser av genetisk variasjon innen og mellom populasjoner
  • Genetisk påvirkning av oppdrettslaks i ville laksepopulasjoner
  • Artsidentifikasjon for å skille mellom laks og ørret og deres hybrider
  • Slektskapsanalyser mellom individer av fisk for identifikasjon av familiegrupper
  • Identifikasjon av foreldrepar til enkeltfisk
  • Genetisk identifikasjon av rømt oppdrettslaks
  • Spore rømt oppdrettslaks og overvåke rømming
  • Spore innkrysning av rømt oppdrettslaks med villaks

Kontakt

Laksefisk: Sten Karlsson

Miljø-DNA: Frode Fossøy