Kartlegging av skrantesjuke

Innsamling og merking av CWD-prøver

Alle prøver skal merkes

Nye kjevelapper i 2017, kalles nå merkelapper. Disse merkelappene har en strekkode som kobler jeger og dyr. Det blir en felles lapp for elg, hjort, villrein og rådyr.

Merkelapper bestilles i Hjorteviltregisteret av kommune/villreinnemnd, som sender disse videre til valdansvarlig (og jegere).

NB. Merk aldri prøver fra flere hjortevilt med samme merkelapp!

Slik ser den nye merkelappen ut - framside

""

 

Slik ser den nye merkelappen ut - bakside

""

Når jeger skal levere hode

Der jeger skal levere hode skal jeger motta:

  • Én merkelapp
  • Plastsekk til hodet
  • Annet relevant prøvetakingsutstyr, varierer mellom områder

I områder og perioder med hodeinnsamling fylles den store delen av merkelappen ut og leveres sammen hodet.

""

 

Når jeger skal ta hjerneprøven selv

Der jeger skal ta hjerneprøver selv skal jeger motta (for hver fellingstillatelse på dyr over ett år):

  • Én merkelapp
  • Ett prøveglass for hjerneprøve
  • Annet relevant prøve-takingsutstyr (varierer mellom av område)

""
Foto: Jørn Våge/Veterinærinstituttet

 

Merking av annet prøvemateriale

  • Møkk sendes til Veterinærinstituttet sammen med hjerneprøven eller leveres sammen med hodet i plastsekken.
  • For villreinjakt kan en merkelapp med strekkode klistres på kontrollkortet.
  • Benyttes tannkonvolutter skal en klistrelapp klistres på tannkonvolutten.
  • En del beholdes alltid av jeger/innsender. Nummeret fra strekkoden brukes til å finne prøvesvarene for eget dyr i Hjorteviltregisteret.

""