Kartlegging av skrantesjuke

Jegerveiledning:
Slik tar du prøver til skrantesjukekartleggingen 2017

Når jeger skal levere hjerneprøve

I enkelte områder og perioder skal jegere selv ta hjerneprøve og avføringsprøve fra alle felte hjortevilt som er eldre enn årets kalv og selv sende inn til Veterinærinstituttet

Veiledning
Her finner du veiledning og video som demonstrerer uttak av hjerneprøve. 

Last ned veiledningen som utskriftsvennlig pdf 
Jegerveiledning: Slik tar du hjerne- og møkkprøver til skrantesjukekartleggingen 2017

Når jeger skal levere hoder

I enkelte områder og perioder skal jeger skal levere hele hodet og avføringsprøve fra alle felte hjortevilt som er eldre enn årets kalv

Veiledning
Her finner du informasjon om hvordan du går fram når jeger skal levere hoder

Last ned veiledningen som utskriftsvennlig pdf 
Jegerveiledning skrantesjukekartleggingen 2017: når jeger skal levere hele hoder