Registrering av CWD-prøver og prøvesvar

Hjorteviltregisteret  

  • Nasjonal database som ivaretar opplysninger om hjortevilt
  • Eies av Miljødirektoratet
  • Åpen innsynsløsning for de fleste av dataene

Sett og skutt

  • Elektronisk levering av data fra jegere til Hjorteviltregisteret

Kontakt

Har du som jeger spørsmål om innsamling i ditt område - kontakt kommunal viltforvaltning eller det lokale Mattilsynet.
 
Du kan også kontakte NINA: