Kontakt oss

Vi ønsker opplysninger om:

  • navn, adresse, tlf. og epost. 
  • innsjø/ elv 
  • kommune/ fylke
  • art (evt. beskrivelse eller bilde hvis du er usikker)
  • type observasjon (fisket eller sett)
  • størrelse, antall og tidspunkt for observasjon

Du kan registrere dine opplysninger ved hjelp av skjemaet under, eller du kan ta direkte kontakt på epost eller telefon. 

Artsdatabanken:
Rapporter dine funn via artsobservasjoner 
Rapporterer med prosjektnavnet “Fremmedfisk” og last opp bilde av fisken.

Har det dukket opp nye fiskearter i ditt nærområde?

Vi ønsker din hjelp til å kartlegge utviklinga i norske fiskevann de siste 10-20 åra.

Har det dukket opp nye fiskearter i ditt nærområde? NINA ønsker din hjelp til å kartlegge spredning av blant annet gjedde. Foto © Finn Økland/NINAHar det dukket opp nye fiskearter i ditt fiskevann? NINA ønsker din hjelp til å kartlegge spredning av blant annet gjedde. Foto © Finn Økland/NINA.

NINA har fått i oppdrag av Miljødirektoratet å kartlegge spredningen av fiskearter i norske vassdrag. Det gjelder både arter med en naturlig forekomst i Norge, og innførte arter. 

Disse artene skal du se etter: 

Gjeddespredning i Trøndelag og på Vestlandet

Gjedda har de siste åra blitt spredd til stadig nye vatn i Trøndelag og Hordaland. Dette fører som oftest til at aurebestanden blir utryddet, eller sterkt redusert. Meld fra hvis du oppdager gjedde på steder den ikke har vært før.

Sørv sprer seg til nye områder 

Sørven forekommer naturlig i en del kystnære vatn på Østlandet. Men sørv har de siste ti-åra blitt spredd til stadig nye vatn der den tidligere ikke har vært. Dette gjelder flere kommuner i Telemark, Agder og Rogaland hvor den spres ved bruk av levende agn. Dette kan føre til at stedegne arter blir sterkt redusert. Meld fra hvis du oppdager sørv på steder den ikke har vært før.

SørvSørv. Illustrasjon Eldar Olderøien


Spres suter på Sørlandet og Østlandet? 

Suteren har de siste ti-åra blitt spredd til stadig nye vatn i Sør-Norge, spesielt på Sørlandet, men også på Østlandet og Sørvestlandet (Rogaland). Dette er en fremmed art, og kan føre til at stedegne arter går sterkt tilbake. Meld fra hvis du oppdager suter på steder den ikke har vært før.

SuterSuter. Illustrasjon Eldar Olderøien


Solabbor i nye vatn på Østlandet? 

Solabboren har i løpet av de siste åra blitt oppdaget i noen mindre vatn på Østlandet. Solabboren er en akvariefisk, og eieren har kvittet seg med den ved å sette den ut. Solabbor kan overføre parasitter til annen fisk og dermed gjøre stor skade. Meld fra hvis du oppdager solabbor i ditt nærområde.

Rødgjellet solabbor (Lepomis gibbosus) er en fremmed art i Norge. Bildet er tatt i Drengsrudvannet (Asker). Foto © Lise Cats Myhre


La gullfisken bli i akvariet! 

Gullfisken har dukket opp flere steder i Sør-Norge i løpet av de siste tiåra. Denne akvariefisken kan overføre parasitter til annen fisk og dermed gjøre stor skade. Meld fra hvis du har mistanke om gullfisk i ditt nærområde.