Samfunn og naturbruk

Samfunn og naturbruk

NINAs samfunnsforskere forsker på bruk, vern og forvaltning av natur- og miljøressurser både i og utenfor Norge.

Elvepadling. Foto Børre Dervo NINAs samfinnsforskere forsker blant annet på friluftsliv. Foto Børre Dervo/NINA.

NINAs samfunnsvitenskapelige forskning er flerfaglig, og benytter særlig tilnærminger fra samfunnsgeografi, miljøøkonomi og sosiologi/sosialantropologi.  NINA har i dag 25 forskere som primært benytter samfunnsvitenskapelig og økonomiske tilnærminger til å forstå aktuelle natur- og miljørelaterte utfordringer og spørsmål.

Sentrale forskningstema

  • Miljøgoder, verdisetting og økosystemtjenester
  • Konflikter om miljøforvaltning, vern og næring
  • Bruk av arealer og fornybare ressurser
  • Friluftsliv og turisme
  • Menneskers tilpasning til miljø- og klimaendringer
  • Fornybar energi og samfunnsaksept
  • Styring og forvaltning av naturressurser

Kontakt

Øystein Aas
Forskningsleder NINA Lillehammer

Bjørn Petter Kaltenborn 
Samfunnsgeografi, NINA Lillehammer

David Barton 
Økonomi, NINA Oslo

Olve Krange
Sosiologi, NINA Oslo

Bård-Jørgen Bårdsen 
Sosialantropologi, NINA Tromsø

John Linnell
Tverrfaglige tilnærminger, NINA Trondheim

Nyheter

Skjermdump fra bokens forside
29.05.2017

Gir ut boka «Ulvekonflikter» på engelsk

Er ulvekonflikten en kamp mellom menneske og ulv, eller er den et resultatet av dypere sosiale konflikter og spenninger i samfunnet vårt? NINA-forske...
Les mer...
Mesnaelva ved Krokbua. Foto: Morten Kraabøl.
25.04.2017

Mesnaelva i Lillehammer er en bynær elv med mange brukere

Konsesjonsvilkårene for mange norske regulerte vassdrag skal revideres i nær framtid. Forskere fra NINA Lillehammer har i en studie av Mesnaelva i Li...
Les mer...
Hvordan står det til med reinsdyrnæringa i Norge? Et lignende forskningsprosjekt som er utført i Sverige starter nå her til lands. Som her i Finnmark. Foto: Bård-Jørgen Bårdsen/NINA:
22.02.2017

Forskere tilbakeviser at reindrifta i Sverige er truet

På tross av tidligere rapporter så er tilstanden i den svenske reindriften bedre enn forventet – det er få tegn på en kollaps eller krise i den svens...
Les mer...
Innlandsfisket i Finnmark skaper store verdier for lokalsamfunnene. Foto © Børre Dervo/NINA
06.02.2017

Fisket i Finnmark gir både fisk og penger

Fisket etter innlandsfisk skaper store verdier for lokalsamfunnene i Finnmark. En spørreundersøkelse utført av NINA på oppdrag fra Finnmarkeiendommen...
Les mer...
Snøheimbussen tar på nye passasjerer ved Snøheim. Foto: Vegard Gundersen/NINA.
26.01.2017

Buss er best for villreinen på Dovrefjell

Åtte års forskning konkluderer med at skyttelbuss på Snøheimvegen fungerer for villreinen. Omfattende merking av både folk og rein har gitt verdifull...
Les mer...
 Få kommunar søkjer spelemiddel til tilrettelegging av turvegar og turstiar. Ein ny NINA-rapport foreslår ni betringstiltak. Foto: Steinar Haugberg, Samfoto
10.11.2016

Spelemiddel og folkehelse; kommunane utnyttar ikkje ordninga

Styresmaktene har sagt at meir spelemiddel skal gå til eigenorganisert fysisk aktivitet. To av tre vaksne nordmenn brukar kroppen sin for lite. Det s...
Les mer...