Samfunn og naturbruk

Samfunn og naturbruk

NINAs samfunnsforskere forsker på bruk, vern og forvaltning av natur- og miljøressurser både i og utenfor Norge.

Elvepadling. Foto Børre Dervo NINAs samfinnsforskere forsker blant annet på friluftsliv. Foto Børre Dervo/NINA.

NINAs samfunnsvitenskapelige forskning er flerfaglig, og benytter særlig tilnærminger fra samfunnsgeografi, miljøøkonomi og sosiologi/sosialantropologi.  NINA har i dag 25 forskere som primært benytter samfunnsvitenskapelig og økonomiske tilnærminger til å forstå aktuelle natur- og miljørelaterte utfordringer og spørsmål.

Sentrale forskningstema

  • Miljøgoder, verdisetting og økosystemtjenester
  • Konflikter om miljøforvaltning, vern og næring
  • Bruk av arealer og fornybare ressurser
  • Friluftsliv og turisme
  • Menneskers tilpasning til miljø- og klimaendringer
  • Fornybar energi og samfunnsaksept
  • Styring og forvaltning av naturressurser

Kontakt

Øystein Aas
Forskningsleder NINA Lillehammer

Bjørn Petter Kaltenborn 
Samfunnsgeografi, NINA Lillehammer

David Barton 
Økonomi, NINA Oslo

Olve Krange
Sosiologi, NINA Oslo

Bård-Jørgen Bårdsen 
Sosialantropologi, NINA Tromsø

John Linnell
Tverrfaglige tilnærminger, NINA Trondheim

Nyheter

Bildetekst: Svarkasse med spørreskjema, informasjonsplakat om undersøkelsen og kalender. Foto: Sofie Selvaag
06.12.2017

Mange vil besøke attraktive Kjerag

Mange synes at turen til Kjerag er krevende, men det skal den være
Les mer...
Foto: Bjørg Bruset/NINA
31.10.2017

Samstemt styringsgruppe har gitt faglig råd om dødelighet hos villaks som følge av lakselus

En styringsgruppe satt ned av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har levert faglig råd om dødelighet hos villaks som følge av lakselus. Dette lig...
Les mer...
Roen og stillheten hersker i Forollhogna. Foto Vegard Gundersen/NINA.
10.07.2017

Vil hegne om Forollhogna og villrein

Folk rundt Forollhogna går mot strømmen og vil skjerme nasjonalparken og villreinområdene mot turisme og økt tilrettelegging. Turistene ønskes heller...
Les mer...
Foto: Per Jordhøy/NINA
22.06.2017

Anbefalingene fra ekspertrådet for økologisk tilstand

Ekspertrådet for økologisk tilstand overrakte i dag anfalingene sine til klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Signe Nybø, forskningssjef i NINA, h...
Les mer...
Ånderdalen. Foto: Vegard Gundersen / NINA.
16.06.2017

Kunnskap gjør «roteskogen» vakker

Når folk får kunnskap om hva gammel skog inneholder av naturverdier øker opplevelsesverdien av skogen.
Les mer...
Vemannsås naturreservat, Vestfold. Foto: Anne Sverdrup-Thygeson
02.06.2017

Minst dobbelt så mye skog må vernes

For å nå Stortingets mål om 10 % vernet skog må dobbelt så mye skog vernes. Det er særlig skog i lavlandet i Sør-Norge og på produktiv mark som har l...
Les mer...