Samfunn og naturbruk

Samfunn og naturbruk

NINAs samfunnsforskere forsker på bruk, vern og forvaltning av natur- og miljøressurser både i og utenfor Norge.

Elvepadling. Foto Børre Dervo NINAs samfinnsforskere forsker blant annet på friluftsliv. Foto Børre Dervo/NINA.

NINAs samfunnsvitenskapelige forskning er flerfaglig, og benytter særlig tilnærminger fra samfunnsgeografi, miljøøkonomi og sosiologi/sosialantropologi.  NINA har i dag 25 forskere som primært benytter samfunnsvitenskapelig og økonomiske tilnærminger til å forstå aktuelle natur- og miljørelaterte utfordringer og spørsmål.

Sentrale forskningstema

  • Miljøgoder, verdisetting og økosystemtjenester
  • Konflikter om miljøforvaltning, vern og næring
  • Bruk av arealer og fornybare ressurser
  • Friluftsliv og turisme
  • Menneskers tilpasning til miljø- og klimaendringer
  • Fornybar energi og samfunnsaksept
  • Styring og forvaltning av naturressurser

Kontakt

Øystein Aas
Forskningsleder NINA Lillehammer

Bjørn Petter Kaltenborn 
Samfunnsgeografi, NINA Lillehammer

David Barton 
Økonomi, NINA Oslo

Olve Krange
Sosiologi, NINA Oslo

Bård-Jørgen Bårdsen 
Sosialantropologi, NINA Tromsø

John Linnell
Tverrfaglige tilnærminger, NINA Trondheim

Nyheter

Foto: Bjørg Bruset/NINA
31.10.2017

Samstemt styringsgruppe har gitt faglig råd om dødelighet hos villaks som følge av lakselus

En styringsgruppe satt ned av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har levert faglig råd om dødelighet hos villaks som følge av lakselus. Dette lig...
Les mer...
Roen og stillheten hersker i Forollhogna. Foto Vegard Gundersen/NINA.
10.07.2017

Vil hegne om Forollhogna og villrein

Folk rundt Forollhogna går mot strømmen og vil skjerme nasjonalparken og villreinområdene mot turisme og økt tilrettelegging. Turistene ønskes heller...
Les mer...
Foto: Per Jordhøy/NINA
22.06.2017

Anbefalingene fra ekspertrådet for økologisk tilstand

Ekspertrådet for økologisk tilstand overrakte i dag anfalingene sine til klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Signe Nybø, forskningssjef i NINA, h...
Les mer...
Ånderdalen. Foto: Vegard Gundersen / NINA.
16.06.2017

Kunnskap gjør «roteskogen» vakker

Når folk får kunnskap om hva gammel skog inneholder av naturverdier øker opplevelsesverdien av skogen.
Les mer...
Vemannsås naturreservat, Vestfold. Foto: Anne Sverdrup-Thygeson
02.06.2017

Minst dobbelt så mye skog må vernes

For å nå Stortingets mål om 10 % vernet skog må dobbelt så mye skog vernes. Det er særlig skog i lavlandet i Sør-Norge og på produktiv mark som har l...
Les mer...
Skjermdump fra bokens forside
29.05.2017

Gir ut boka «Ulvekonflikter» på engelsk

Er ulvekonflikten en kamp mellom menneske og ulv, eller er den et resultatet av dypere sosiale konflikter og spenninger i samfunnet vårt? NINA-forske...
Les mer...