Sist oppdatert 27.09.2016 kl. 18:04  

Jaktinnsamling skal kartlegge omfanget av CWD i Norge

I løpet av hjorteviltjakta høsten 2016 skal det samles inn hoder fra elg, hjort og villrein i utvalgte overvåkingsområder for å kartlegge forekomsten av chronic wasting disease (CWD) i Norge. 

""
Foto Erling J. Solberg/NINA


Chronic wasting disease (CWD) er en smittsom prionsykdom som kan ramme hjortedyr. Sykdommen ble første gang påvist i Norge våren 2016. Først på en villrein i Nordfjella og deretter på to elger i Selbu. Sykdomstegn er blant annet avmagring og unormal oppførsel, men hjortedyr kan også ha CWD uten å vise sykdomstegn. CWD er dødelig for dyret. Forekomsten av CWD i Norge skal nå kartlegges.

NINA drifter det nasjonale bestandsovervåkingsprogrammet for hjortevilt på oppdrag fra Miljødirektoratet. Gjennom dette overvåkingsprogrammet samles det inn underkjever, fra enkelte områder også livmorer, fra felte dyr. For høstjakta 2016 har NINA også blitt bedt om å bistå i innsamling av hoder fra elg, hjort og villrein. Denne innsamlingen vil skje både innen flere av overvåkingskommunene, og fra andre utpekte innsamlingsområder.

Hoder fra elg og hjort

I løpet av høstjakta skal det samles inn hoder fra elg og hjort som er 1 1/2 år og eldre i 50 kommuner. For å teste om et dyr har CWD, må en hjerneprøve analyseres på et eget laboratorium ved Veterinærinstituttet. Smittestoffet kan også påvises i lymfeknuter fra hodet før sykdommen bryter ut (i inkubasjonstiden). I enkelte områder vil derfor lymfevev fra kjeven også undersøkes. Det er derfor nødvendig å levere inn hele hoder. Tidspunkt for innsamling og omfanget av jaktmateriale som skal leveres inn varierer mellom kommuner - se oversikten nedenfor.

Innsamlingsområder

Se oversikten nedenfor for fullstendig informasjon om innsamling av jaktmateriale. Oversikten oppdateres fortløpende. 

Villreinhoder

Hoder fra all villrein som felles i Nordfjella villreinområde skal samles inn. I tillegg skal 100 dyr fra Hardangervidda og 100 dyr fra Forollhogna undersøkes. De som skal samle inn hoder i disse to områdene får beskjed i forbindelse med utdeling av jaktkort. Innsamlingen omfatter ikke kalver. 

Tamrein, fallvilt, oppdrettshjort og viltbehandlingsanlegg i alle kommuner

Mattilsynet vil gjennomføre prøvetaking fra tamreindrift, fallvilt, hjorteoppdrett og ved alle viltbehandlingsanlegg/kontrollstasjoner (elg, hjort, rådyr). Prøvetaking ved viltbehandlingsanlegg gjelder hjortevilt > 2 år, og jegere bes derfor om å ta med hodene. Prøvetaking fra fallvilt gjennomføres som et samarbeid mellom kommunene og det lokale Mattilsynet. Mattilsynets prøvetaking fra viltbehandlingsanlegg/ kontrollstasjoner gjelder alle landets kommuner

I alt skal rundt 15.000 hjortedyr undersøkes for CWD i løpet av høsten. Til sammen er dette en storstilt dugnad som skal gi viktig kunnskap om omfanget av sykdommen i Norge.

Kjeveinnsamling hele jakta 

Kommunene som deltar i det nasjonale bestandsovervåkingsprogrammet skal levere underkjever fra felte dyr gjennom hele jakta, også i perioden etter innsamling av hoder.

Underkjeven skal alltid renskjæres og tørkes. For dyr som er ett år og eldre skal kjeven merkes som beskrevet i figuren igjennom hele innsamlingperioden for hoder. Etter denne perioden skal kjevene merkes med kjevelapp på samme måte som tidligere. Underkjeven fra kalver skal merkes med kjevelappen gjennom hele jakta da det ikke samles inn hoder fra kalver. 

Kontakt

Har du som jeger spørsmål om innsamling i ditt område - kontakt kommunal viltforvaltning eller det lokale Mattilsynet.
 
Du kan også kontakte NINA:
 

""
For å teste om et dyr har CWD analyseres en hjerneprøve fra dyret. Det er derfor nødvendig å levere inn hele hoder. Foto Camilla Næss/NINA.