Sist oppdatert 27.09.2016 kl. 18:04  

Jaktinnsamling skal kartlegge omfanget av CWD i Norge

I løpet av hjorteviltjakta høsten 2016 skal det samles inn hoder fra elg, hjort og villrein i utvalgte overvåkingsområder for å kartlegge forekomsten av chronic wasting disease (CWD) i Norge. 

""
Foto Erling J. Solberg/NINA


Chronic wasting disease (CWD) er en smittsom prionsykdom som kan ramme hjortedyr. Sykdommen ble første gang påvist i Norge våren 2016. Først på en villrein i Nordfjella og deretter på to elger i Selbu. Sykdomstegn er blant annet avmagring og unormal oppførsel, men hjortedyr kan også ha CWD uten å vise sykdomstegn. CWD er dødelig for dyret. Forekomsten av CWD i Norge skal nå kartlegges.

NINA drifter det nasjonale bestandsovervåkingsprogrammet for hjortevilt på oppdrag fra Miljødirektoratet. Gjennom dette overvåkingsprogrammet samles det inn underkjever, fra enkelte områder også livmorer, fra felte dyr. For høstjakta 2016 har NINA også blitt bedt om å bistå i innsamling av hoder fra elg, hjort og villrein. Denne innsamlingen vil skje både innen flere av overvåkingskommunene, og fra andre utpekte innsamlingsområder.

Hoder fra elg og hjort

I løpet av høstjakta skal det samles inn hoder fra elg og hjort som er 1 1/2 år og eldre i 50 kommuner. For å teste om et dyr har CWD, må en hjerneprøve analyseres på et eget laboratorium ved Veterinærinstituttet. Smittestoffet kan også påvises i lymfeknuter fra hodet før sykdommen bryter ut (i inkubasjonstiden). I enkelte områder vil derfor lymfevev fra kjeven også undersøkes. Det er derfor nødvendig å levere inn hele hoder. Tidspunkt for innsamling og omfanget av jaktmateriale som skal leveres inn varierer mellom kommuner - se oversikten nedenfor.

Innsamlingsområder

Se oversikten nedenfor for fullstendig informasjon om innsamling av jaktmateriale. Oversikten oppdateres fortløpende. 

Villreinhoder

Hoder fra all villrein som felles i Nordfjella villreinområde skal samles inn. I tillegg skal 100 dyr fra Hardangervidda og 100 dyr fra Forollhogna undersøkes. De som skal samle inn hoder i disse to områdene får beskjed i forbindelse med utdeling av jaktkort. Innsamlingen omfatter ikke kalver. 

Tamrein, fallvilt, oppdrettshjort og viltbehandlingsanlegg i alle kommuner

Mattilsynet vil gjennomføre prøvetaking fra tamreindrift, fallvilt, hjorteoppdrett og ved alle viltbehandlingsanlegg/kontrollstasjoner (elg, hjort, rådyr). Prøvetaking ved viltbehandlingsanlegg gjelder hjortevilt > 2 år, og jegere bes derfor om å ta med hodene. Prøvetaking fra fallvilt gjennomføres som et samarbeid mellom kommunene og det lokale Mattilsynet. Mattilsynets prøvetaking fra viltbehandlingsanlegg/ kontrollstasjoner gjelder alle landets kommuner

I alt skal rundt 15.000 hjortedyr undersøkes for CWD i løpet av høsten. Til sammen er dette en storstilt dugnad som skal gi viktig kunnskap om omfanget av sykdommen i Norge.

Kjeveinnsamling hele jakta 

Kommunene som deltar i det nasjonale bestandsovervåkingsprogrammet skal levere underkjever fra felte dyr gjennom hele jakta, også i perioden etter innsamling av hoder.

Underkjeven skal alltid renskjæres og tørkes. For dyr som er ett år og eldre skal kjeven merkes som beskrevet i figuren igjennom hele innsamlingperioden for hoder. Etter denne perioden skal kjevene merkes med kjevelapp på samme måte som tidligere. Underkjeven fra kalver skal merkes med kjevelappen gjennom hele jakta da det ikke samles inn hoder fra kalver. 

Kontakt

Har du som jeger spørsmål om innsamling i ditt område - kontakt kommunal viltforvaltning eller det lokale Mattilsynet.
 
Du kan også kontakte NINA:
 

""
For å teste om et dyr har CWD analyseres en hjerneprøve fra dyret. Det er derfor nødvendig å levere inn hele hoder. Foto Camilla Næss/NINA.

Mer informasjon om CWD

 

Hodeinnsamling - slik går du fram:

Hoder fra elg samles inn de første åtte dagene av jakta. Dette gjelder dyr fra 1½ år og eldre - begge kjønn.  Kjeveinnsamling og ovarier fra elg foregår som vanlig i hele jaktperioden.

Hoder fra hjort samles inn de første fem ukene av jakta. Dette gjelder dyr fra 1½ år og eldre - begge kjønn. Kjeveinnsamling og ovarier fra hjort foregår som vanlig i hele jaktperioden.

Hjerneprøve

Når du har felt et dyr, skjær av hodet på dyret mellom nakkeleddet og øverste nakkevirvel. Det letter arbeidet med prøvetaking – og du får raskere svar på prøven.

Sag av geviret. Dersom du ønsker å beholde hodet med gevir, ta kontakt med lokal innsamlingsansvarlig.

Mattilsynet/lokal ansvarlig tar ut hjerneprøven og sender denne til Veterinærinstituttet. Prøveresultatet kommer vanligvis i løpet av 2-4 dager. 

Viktig med riktig merking

Hodet skal merkes nøye med hoveddelen av kjevelappen som vanligvis brukes i forbindelse med kjeveinnsamling. Fest lappen godt slik at den ikke skilles fra hodet under transport. Det er viktig for å sikre at all informasjon kobles til riktig dyr.

Dersom du også skal levere kjever og livmormateriale merkes disse med en av de øvrige lappene. Merk også kjøttet med kjevelappnummer.

""

Slaktevektskjema

Eget slaktevektskjema skal benyttes for å registrere slaktevekter i perioden hvor hoder samles inn og kjevelappen festes til hodet. Det er viktig å notere "innsenders nr." fra kjevelappen i feltet "ID-nr. fra kjevelappen" på slaktevekskjemaet. Du kan laste ned slaktevekskjema for elg og hjort fra Miljødirektoratets nettsider. 

Hoder leveres til ditt lokale innsamlingssted.

Prøvesvar

Hjorteviltregisterets helsesider finner du nasjonal CWD-statistikk for hjortevilt. Der finner du også svar på innsendte prøver. 

Les også Informasjon til jegere fra Mattilsynet. 

 

 

Innsamlingsområder

Troms

Kommune Innsamlingsmateriale - ELG Kommunens kontaktperson Lokalt mattilsyn Innleveringssted for hoder
Tromsø
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Bo Eide
bo.eide@tromso.kommune.no
90572171/77790192
Harald Os
haros@mattilsynet.no
47605505/22778232

Prøvetaking vil foregå på følgende steder:
Kvaløya, Ringvassøy, Malangshalvøya: Nordre Kvaløya: På utfartsparkeringen i Finnvika.
Søndre del av Kvaløya: På gamle fergeleiet på Larseng
Yytre del av Kvaløya: På parkeringsplassen på toppen av Ersfjordeidet

Prøvetaker på Kvaløya: Helge Hauglann, tlf. 901 66 145

På fastlandet:
Fastlandet nord: På parkeringsplass på vestsiden av riksveien, rett nord for Tønsvikelva.
Breivikeidet vest og Ramfjordområdet: Ved slaktehuset til Knut Sørensen på Bergskog
Breivikeidet øst + Sjursnesomr: På Nymoen
For lagene ved Lakselvbukt: Hos Peter Lakselvnes, på Lakselvnes.

Prøvetakere på Fastlandet: 
Arild Sørensen, tlf 478 07 902
Erwin Wold, tlf  489 99 844     

På fastlandet vil de to prøvetakerne dele landet mellom seg.

Les også rutiner for prøvetaking av elghoder i Tromsø kommune.

Bardu
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Ingeborg Nina Nygaard
ingeborg.nygaard@bardu.kommune.no
95089091/77185200  
Harald Os
haros@mattilsynet.no
47605505/22778232

Altevatn: Har egne prøvetakere (3 stk).

Øvre Bardu driftsplanområde:
På jordet på Bjørkan hos Omsted: prøvetaker Ingeborg Nygaard (95089091)/ Marit Strøm Nordmo (90130245)
Hos Tore Helberg: prøvetaker Ingeborg Nygaard (95089091)/ Marit Strøm Nordmo (90130245)
Hos Per Magnus Strømsmo: prøvetaker Ingeborg Nygaard (95089091)/ Marit Strøm Nordmo (90130245)

Jaktfelt Sørdalsallmenningen - har egen prøvetaker

Salangsdalen, Fossbakken og Øvre Salangen:
Hos Olav Johan Nygård: prøvetaker Ingeborg Nygaard (95089091)/ Marit Strøm Nordmo (90130245)
I Grusgruva hos Terje Øvergård: prøvetaker Ingeborg Nygaard (95089091)/ Marit Strøm Nordmo (90130245)

Ala:
Utenfor vektbua ved Steiland: prøvetaker Ingeborg Nygaard (95089091)/ Marit Strøm Nordmo (90130245)

Målselv
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Ellen Espnes
ellen.espnes@malselv.kommune.no
90657310/77837700
Harald Os
haros@mattilsynet.no
47605505/22778232

Nordmo gård, mellom kl 19.00 -21.00 Prøvetaker: Ole Agnar Nordmo
Kjellmo gård, mellom kl 19.00 -21.00 Prøvetaker: Odd Kjellmo
Dalhaug gård, mellom kl 19.00 -21.00 Prøvetakere: Svein Dalhaug og Christer Gamnes
Furulund gård, mellom kl 18.00 -20.00 Prøvetaker: Roger Tråsdahl, Svein Inge Hjelme og Marie Stenseth
Tømmerhaugen, mellom kl 19.00 -21.00 Prøvetakere: Odd Johansen og Frode Granheim
Statsskog, 4 stk, jaktlag for info fra Statsskog
Målselv kommune henter prøvene og puncher kjevelappene.

Dyrøy
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Alf Rune Hoff
Alf.Rune.Hoff@dyroy.kommune.no
95764526/77189200
Harald Os
haros@mattilsynet.no
47605505/22778232

Dyrøy har tre innsamlingssteder med tre prøvetakere:
Dyrøya: Kenneth Bertheussen, Dyrøyveien 548, 9311 Brøstadbotn  tlf. 45006219
Brøstad: Svein Viljar Storvoll, Dalgårdveien 9, 9311 Brøstadbotn    tlf. 91841587
Bjørkebakkan: Idar Ole Nordahl, Rya 17, 9311 Brøstadbotn tlf. 41501900

Sørreisa
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Wenche Bergum
Wenche.Bergum@Sorreisa.kommune.no
91689621/77875000
Harald Os
haros@mattilsynet.no
47605505/22778232
Daglig innsamling, på 4 ulike stasjoner som holdes av valdene. Innsamlingsteder:
Leirbogen-Hemmingsjord i Sørreisaveien 807
Nordstraummen-Finnset i
Bjørga-Skøelv på Slakteriet rett ved gammelveien i Skøelvdalen
Heia-Rabbåsen i
Prøvetaker: Knut Arild Johansen
Mer informasjon her. 
Lenvik
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Gjelder vald som er med i bestandsovervåkingsprogrammet
Svein Georg Hove
svein.georg.hove@lenvik.kommune.no
77871088
 
Harald Os
haros@mattilsynet.no
47605505/22778232

Fallviltstasjonen i Rossfjord på Lenvik fastland. I 8-dagers perioden vil personer med opplæring være til stede på fallviltstasjonen for prøvetaking, merking, pakking mv., hver dag, fra kl. 19.00 – 20.00.
Henriette: 90510191
Ole Birger: 91624838
Jan Oddvar: 99225743
Svein Georg: 99239143

Lavangen
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Albert Pedersen
albert.pedersen@lavangen.kommune.no
77176560
Harald Os
haros@mattilsynet.no
47605505/22778232

Prøvetaker reiser rundt til jaktlagene for å ta prøvene.

Salangen
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Inge Fredheim
inge.fredheim@salangen.kommune.no
90025730
Harald Os
haros@mattilsynet.no
47605505/22778232

På det enkelte jaktlagets slaktested. Jaktleder sendes SMS til tlf 900 25 730, Inge Fredheim, når dyr felles og det skal tas prøve.

Mer info fra Salangen kommune. 

Innsamlingsperiode: Hoder fra elg samles inn i løpet av jaktas første åtte dager. Kjever samles inn i hele jaktperioden.

MERK! Gevir skal sages av. Ønsker du å beholde hodet med gevir, kontakt lokal innsamlingsansvarlig for å avtale uttak av hjerneprøve.

 

Hordaland

Kommune Innsamlingsmateriale - hjort Kommunens kontaktperson Lokalt mattilsyn Innleveringssted for hoder
Kvinnherad
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever

Leiv Trygve Varanes
leiv.trygve.varanes@knett.no
Tlf. 95056952

Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 22777927

Nord:  
Magne Ljostveit, Ølve (prøvetakingssted og innlevering)
Kjell Åge Ekeland, Hatlestrand  (innlevering)
Arve Kjærland, Varaldsøy (innlevering)
Sør: 
Geir Helland, Husnes (prøvetaking og innlevering)
Per Magne Enes, Mauranger (innlevering)
Knut Hveem, Halsnøy (innlevering)
Jens Lindskog, Fatland (innlevering)

Innsamlingsperiode: Hoder samles inn i løpet av de første fem ukene av hjortejakta. Kjever samles inn i hele jaktperioden.

MERK! Gevir skal sages av. Ønsker du å beholde hodet med gevir, kontakt lokal innsamlingsansvarlig for å avtale uttak av hjerneprøve.

Sogn og Fjordane

Kommune Innsamlingsmateriale - hjort Kommunens kontaktperson Lokalt mattilsyn Innleveringssted for hoder
Flora
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Jan Osa
jan.osa@flora.kommune.no
Tlf. 48031173/57756030
Rune Myklatun    
rumyk@mattilsynet.no
Tlf. 22778890
Planteskulen i Brandsøy.  
Innsamlinga blir organisert av alle storvald som har jaktfelt på fastlandet og Stavøy.
Gloppen
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Peter Andresen    
peter.andresen@gloppen.kommune.no
Tlf. 97991049        
 
Jørgen Langeland    
jolan@mattilsynet.no    
Tlf. 22777902
 

Eidsmona bak uteseksjonen sitt lager.
Hyen brannstasjon.
Fjordhestgarden på Breim.

Aurland Hele hoder med kjeve Knut Fredrik Øi    
Knut.Fredrik.Oei@laerdal.kommune.no    
Tlf. 930 59 637   
Rune Myklatun    
rumyk@mattilsynet.no        
Tlf. 22778890
 
Mer informasjon på kommunens nettsider.
Lærdal Hele hoder med kjeve Knut Fredrik Øi    
Knut.Fredrik.Oei@laerdal.kommune.no    
Tlf. 930 59 637   
Rune Myklatun    
rumyk@mattilsynet.no        
Tlf. 22778890
 
Mer informasjon på kommunens nettsider.
Årdal Hele hoder med kjeve Knut Fredrik Øi    
Knut.Fredrik.Oei@laerdal.kommune.no    
Tlf. 930 59 637 /57756030    
Rune Myklatun    
rumyk@mattilsynet.no        
Tlf. 22778890
Mer informasjon på kommunens nettsider.

Innsamlingsperiode: Hoder fra hjort samles inn i løpet av de første fem ukene av hjortejakta. Kjever samles inn i hele jaktperioden.

MERK! Gevir skal sages av. Ønsker du å beholde hodet med gevir, kontakt lokal innsamlingsansvarlig for å avtale uttak av hjerneprøve.

Trøndelag

Kommune Innsamlingsmateriale - ELG Innsamlingsmateriale - HJORT Kommunens kontaktperson Lokalt mattilsyn Innleveringssted for hoder
Hemne

Ingen innsamling

 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Kjell Sverre Strøm    
kjell.sverre.strom@hemne.kommune.no 
Tlf. 72460335
Gunnar Hynne 
gunhy@mattilsynet.no
99165530 / 22778194
 
Leveringssteder:
Eide hos Rolf Sættem (91130132)
Vægan hos Johan Arnt Lian (91534191)
Snillfjord

Ingen innsamling

 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Torstein L. Vitsø    
torstein.vitso@snillfjord.kommune.no     
Tlf. 72457131
 

Gunnar Hynne 
gunhy@mattilsynet.no
99165530 / 22778194

Kontaktperson for prøvetaking er John Aa.
Tlf.  920 16 894

Rennebu Ingen innsamling
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Ståle Solem    
stale.solem@rennebu.kommune.no    
Tlf. 41601342        
 
Eirik Heggstad    
eiheg@mattilsynet.no    
Tlf. 22778074
 
Informasjon hos Rennebu utmarksråd
Meldal Ingen innsamling
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Erling Revhaug
erling.revhaug@meldal.kommune.no    
Tlf. 47352325/72494787
 

Gunnar Hynne 
gunhy@mattilsynet.no
99165530 / 22778194

Roar Simundset, Lykkja på Storås (hovedsamleplass)
Øverøyen, v/hoppbakken (Jøran Rindal)
Lo slakteplass
Brekka slakteplass
Fredmund Sandvik (felles plass med deler av Orkdal)
Orkdal Ingen innsamling
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Erling Revhaug
erling.revhaug@meldal.kommune.no    
Tlf. 47352325/72494787

Gunnar Hynne 
gunhy@mattilsynet.no
99165530 / 22778194

Kyllinghuset til Roger Andersen ved Solbusøy stasjon (hovedsamleplass)
Fredmund Sandvik (felles plass med deler av Meldal)
Trondheim Hele hoder med kjeve Hele hoder med kjeve

Morten Haugen
morten.haugen@trondheim.kommune.no   
Tlf.95200043

Gunnar Hynne 
gunhy@mattilsynet.no
99165530 / 22778194

NINA
Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Klæbu Hele hoder med kjeve Hele hoder med kjeve Lars Håvard Tiller    
lars.havard.tiller@klabu.kommune.no    
Tlf. 97716939
Gunnar Hynne 
gunhy@mattilsynet.no
99165530 / 22778194
Moen gård, hos Tønne Huitfeldt. Kontaktperson for innkjøring av hoder er Kjell Dragsten, tlf. 92605874.
Malvik Hele hoder med kjeve Hele hoder med kjeve Lars Slettom    
lars.slettom@malvik.kommune.no        
Tlf. 73 97 20 73 
Gunnar Hynne 
gunhy@mattilsynet.no
99165530 / 22778194
Follahaugen, nær utløp av Foldsjøen
Selbu Hele hoder med kjeve Hele hoder med kjeve Unni  Killi    
unni.killi@selbu.kommune.no    
Tlf. 975 59 758

Kirsten Toubro
kitou@mattilsynet.no
Tlf. 22778484
Ivar Hanem    
ivsha@mattilsynet.no    
Tlf.22778364

Ausa i Selbu. Levering skal skje mellom kl 18:00 – 20:00.
Tydal Hele hoder med kjeve Hele hoder med kjeve Hilde  Kirkvold    
hilde.kirkvold@tydal.kommune.no    
Tlf. 952 95 954 / 73 81 59 54  
Kirsten Toubro
kitou@mattilsynet.no
Tlf. 22778484
Ivar Hanem    
ivsha@mattilsynet.no   
Tlf.22778364

Parkeringsplass ovenfor museet på Brekka. Der det vil stå en bilhenger med 1000-liters plastkanner.

Geviret kan beholdes, men hjerneprøve skal likevel tas ut. For å få tatt en slik prøve kan jegeren ta kontakt med Jens Arne Kvello 995 58 873 eller Ingar Hanssen
977 16 008 for å avtale tid og sted for prøveuttak.

 

Meråker Hele hoder med kjeve Hele hoder med kjeve Anne Haneborg    
anne.haneborg@meraker.kommune.no
Tlf. 74 81 32 22
Kirsten Toubro
kitou@mattilsynet.no
Tlf. 22778484
Ivar Hanem    
ivsha@mattilsynet.no   
Tlf.22778364

Man. 26.09.2016
kl. 18:00 – 20:00 
Ons. 28.09.2016
kl. 18:00 – 20:00 
Fre. 30.09.2016 kl. 18:00 – 20:00 
Søn. 02.10.2016 kl. 18:00 – 20:00 

Se kart for stedsangivelse.
 

Stjørdal Hele hoder med kjeve Hele hoder med kjeve Stian Renbjør Almestad    
Stian.Renbjor.Almestad@stjordal.kommune.no 
Tlf. 74833917
    
Kirsten Toubro
kitou@mattilsynet.no
Tlf. 22778484
Ivar Hanem    
ivsha@mattilsynet.no   
Tlf.22778364
Ved siden av SARA renseanlegg til Stjørdal kommune, adresse Gamle Kongeveg 1B, 7503 Stjørdal. Svinger inn ved Aasen & Five AS.

Innsamlingsperiode: Hoder fra hjort samles inn i løpet av de første fem ukene av hjortejakta. Hoder fra elg samles inn i løpet av jaktas første åtte dager. Kjever samles inn i hele jaktperioden.

MERK! Gevir skal sages av. Ønsker du å beholde hodet med gevir, kontakt lokal innsamlingsansvarlig for å avtale uttak av hjerneprøve.

 

Nordland

Kommune Innsamlingsmateriale - ELG Kommunens kontaktperson Lokalt mattilsyn Innleveringssted for hoder
Grane
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Lisa-Reneé Skulstad
lisk@grane.kommune.no
75182251 / 94788415
Siv Svendsen    
siv.svendsen@mattilsynet.no    
Tlf. 91157988/22778930

Kontakt prøvetaker Martin Håker, 90 23 59 40 på SMS og avtal prøvetaking av hoder.
Les også informasjon fra kommunen. 

Hattfjelldal
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Jan Inge Helmersen    
jan.i.helmersen@hattfjelldal-kommune.no    
Tlf. 75184800
Siv Svendsen    
siv.svendsen@mattilsynet.no    
Tlf. 91157988/22778930

Finnmomyra industriområde. Brakke merket «innsamling elghoder». 
Ca. 1 km vest for Hattfjelldal sentrum. 
Innlevering hele døgnet.

Vefsn
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever

Inga Stamnes
inga.stamnes@vefsn.kommune.no
Tlf. 986 17 077

Siv Svendsen    
siv.svendsen@mattilsynet.no    
Tlf. 91157988/22778930
Prøvetaking gjøres på området til hvert vald/ jaktfelt. Jegere skal ta kontakt med Inga Stamnes (Tlf 98617077) for å avtale dette.

Innsamlingsperiode: Hoder fra elg samles inn i løpet av jaktas første åtte dager. Kjever samles inn i hele jaktperioden.

MERK! Gevir skal sages av. Ønsker du å beholde hodet med gevir, kontakt lokal innsamlingsansvarlig for å avtale uttak av hjerneprøve.

Oppland

Kommune Innsamlingsmateriale - ELG Innsamlingsmateriale - HJORT Kommunens kontaktperson Lokalt mattilsyn Innleveringssted for hoder
Gausdal
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever

Ingen innsamling

Sigbjørn Strand    
sigbjorn.strand@gausdal.kommune.no 
Tlf. 61224541
Knut Romsås Breden    
knrbr@mattilsynet.no
22778521
Steinsmoen industriområde – sør for PreTre bygget
Lillehammer
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever

Ingen innsamling

Sigbjørn Strand    
sigbjorn.strand@gausdal.kommune.no 
Tlf. 61224541
Knut Romsås Breden    
knrbr@mattilsynet.no
22778521

Redskapshus hos Lars Lindstad 
Torpavegen 91
2607 Vingrom

Nord-Fron
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
Geir Johan Groven    
geir.johan.groven@nord-fron.kommune.no        
Tlf. 61216199
Knut Romsås Breden    
knrbr@mattilsynet.no
22778521
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Sør-Fron
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever

Ingen innsamling

Hilde Hammer    
hilde.hammer@sor-fron.kommune.no   
Tlf. 61299265
Knut Romsås Breden    
knrbr@mattilsynet.no
22778521
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Nordre Land
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever

Ingen innsamling

Olaf Sæthre    
Olaf.saethre@nordre-land.kommune.no    
Urd Langeland    
urlan@mattilsynet.no
Tlf. 22779090
Kontaktperson prøvetaking: Erik Eng: erik.eng@nordre-land.kommune.no
Innsamlingsplass: Torpa Skytterbane 
Lom Ingen innsamling
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
Sander Sælthun    
sander.saelthun@lom.kommune.no     
Tlf. 61217333
Knut Romsås Breden    
knrbr@mattilsynet.no
22778521
Fossbergom Renseanlegg
Vågå Ingen innsamling
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
Laila Nersveen    
laila.nersveen@vaga.kommune.no       
Tlf. 61293615
Knut Romsås Breden    
knrbr@mattilsynet.no
22778521

Renseanlegget på Lalm. Hoder pakkes i plastsekk på stedet og legges på henger. Mattilsynet tar prøver hver tirsdag og fredag. Hoder kan leveres hele døgnet.

Sel Ingen innsamling
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
Anna Bilstad    
Anna.Bilstad@vaga.kommune.no    
Tlf. 91 72 67 39/61 29 36 78
Knut Romsås Breden    
knrbr@mattilsynet.no
22778521

Renseanlegget på Lalm. Hoder pakkes i plastsekk på stedet og legges på henger. Mattilsynet tar prøver hver tirsdag og fredag. Hoder kan leveres hele døgnet.

Innsamlingsperiode: Hoder fra hjort samles inn i løpet av de første fem ukene av hjortejakta. Hoder fra elg samles inn i løpet av jaktas første åtte dager. Kjever, livmor og eggstokker samles inn i hele jaktperioden.

MERK! Gevir skal sages av. Ønsker du å beholde hodet med gevir, kontakt lokal innsamlingsansvarlig for å avtale uttak av hjerneprøve.

Hedmark

Kommune Innsamlingsmateriale - ELG Kommunens kontaktperson Lokalt mattilsyn Innleveringssted for hoder
Våler
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever

Pia Helene Knøsen Lund
Tlf.62424017/99107780
phl@vis.kommune.no

Ina Pernille Fageraas    
inplf@mattilsynet.no    
Tlf.90531302/22778307

Brødr.Smedstuen Våler (åpningstidene her er mandag-fredag 07-21.30, lørdag 08-21.30 og søndag 10-21.30).
YX Braskereidfoss (åpningstidene her er mandag-fredag 06.45-21.00, lørdag 09-21 og søndag 09-21.
Det vil også være mulig å levere CWD-prøvene hos Mattilsynet i Elverum (Kirkeveien 58) – de setter ut eske med kjøleelement ved bakdør.

Les også infoskriv fra kommunen/Mattilsynet

Åsnes
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever

Pia Helene Knøsen Lund
Tlf.62424017/99107780
phl@vis.kommune.no

Ane Ingeborg Høeg    
anhoe@mattilsynet.no        
Tlf.22777835

Circle K (tidl. Statoil) Åsnes (åpningstidene her er mandag-fredag 06-23, lørdag 08-23 og søndag 09-23).
Det vil også være mulig å levere CWD-prøvene hos Mattilsynet i Elverum (Kirkeveien 58) – de setter ut eske med kjøleelement ved bakdør.

Les også infoskriv fra kommunen/Mattilsynet

Innsamlingsperiode: Hoder fra elg samles inn i løpet av jaktas første åtte dager. Kjever samles inn i hele jaktperioden.

MERK! Gevir skal sages av. Ønsker du å beholde hodet med gevir, kontakt lokal innsamlingsansvarlig for å avtale uttak av hjerneprøve.

 

Vestfold/Telemark

NB: I Vestfold og Telemark gjelder innsamlingen kun vald som deltar i det nasjonale bestandsovervåkingsprogrammet.    

Kommune Innsamlingsmateriale - HJORT Innsamlingsmateriale - ELG Kommunens kontaktperson Lokalt mattilsyn Innleveringssted for hoder
Andebu Ingen innsamling
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
Sanela Jacobsen    
sanela.jacobsen@andebu.kommune.no 
Tlf. 948 93 251/33 43 81 60
Kjersti Søli
Kjersti.Soli@mattilsynet.no
Telefon: 22778508 / 93210361

Oppsamlingssted: Kodalveien 568 
Hoder leveres daglig i perioden 06.10-14.10. Hentetidspunkt: 10:00

Kontaktperson prøvetaking: Jørgen Nergård

Kontakt:
Andebu Storvald leder: Torbjørn Aske mobil 950 86 521

Vestre Andebu Storvald: Arnfinn Lindås mobil 980 88 676

Les også informasjon til jegere i Andebu kommune

Lardal
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
Marit Grimsrud    
marit.grimsrud@lardal.kommune.no    
Tlf. 45 20 59 97
Kjersti Søli
kjersti.soli@mattilsynet.no
93210361/22778508
Gjetrang, Lågendalsveien 3815, 3275 Svarstad
Larvik Ingen innsamling
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker

Rolf Tvedten
rolf.r.tvedten@larvik.kommune.no
AT_Landbruk_Landbrukskontoret@larvik.kommune.no

Kjersti Søli
kjersti.soli@mattilsynet.no
93210361/22778508

Innsamlingssted i Larvik:
Larvik Brannstasjon, Elveveien 56 i perioden 6.10-14.10. Mattilsynet vil tømme oppsamlingsplassen hver dag i perioden kl. 14.00.
Vakttelefon for Mattilsynet Vestfold er: Jørgen Nergård, tlf: 908 74 791
Kontakttelefon Larvik kommune er: Lars Gladhaug, tlf: 33 17 12 76 og Monica B. Aasrum, tlf: 33 17 12 73

Les også: Innsamling av hjortevilt for CWD-kartlegging i Larvik kommune
 

Re Ingen innsamling
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
Jon Økter    
jon.okter@re.kommune.no        
Tlf. 33061562
Kjersti Søli
kjersti.soli@mattilsynet.no
93210361/22778508

Oppsamlingssted hos: Arve Johnsen, Vivestadåsen 470
Hentetidspunkt (innleveringsfrist):
Daglig kl. 12:00 i perioden 06.10--14.10. 

Les også informasjon til jegere i Re kommune. 

Siljan
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
Trond Indrebø    
trond.indrebo@skien.kommune.no        
Tlf. 35589023    
Pia Paulsen    
pipau@mattilsynet.no 
Tlf. 22778828
 
Hjortehoder: Bilhenger hos Fritzøe. Jeger må deretter kontakte Mattilsynet.
Skien
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
Ingen innsamling Trond Indrebø    
trond.indrebo@skien.kommune.no        
Tlf. 35589023    
Pia Paulsen    
pipau@mattilsynet.no
Tlf. 22778828
 
Kontaktperson for prøvetaking av hjort er Trond Indrebø
Tlf. 35 58 90 23 / 481 86 593
Drangedal
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
Ingen innsamling Erik S. Jensen    
esj@drangedal.kommune.no    
Tlf.97035202/35997025
Pia Paulsen    
pipau@mattilsynet.no 
Tlf. 22778828
 

Landbrukskontorets lager på Stemmen. Rødt lagerbygg på nedsiden av Drangedal Produkter.

Hoder kan leveres hele døgnet på søndager og onsdager.

Nome
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
 • Livmor og eggstokker
Ingen innsamling
Øystein Saga    
oystein.saga@midt-telemark.no        
Tlf. 35957773
Pia Paulsen    
pipau@mattilsynet.no 
Tlf. 22778828
 

Innsamlingssted for hjortehoder: Lunde Lastebilvrksted, Hovedgata 19, 3825 Lunde
Se kart

Innsamlingsperiode: Hoder fra hjort samles inn i løpet av de første fem ukene av hjortejakta. Hoder fra elg samles inn i løpet av jaktas første åtte dager. Kjever, livmor og eggstokker samles inn i hele jaktperioden.

MERK! Gevir skal sages av. Ønsker du å beholde hodet med gevir, kontakt lokal innsamlingsansvarlig for å avtale uttak av hjerneprøve.

 

Vest-Agder

Kommune Innsamlingsmateriale - ELG Kommunens kontaktperson Lokalt mattilsyn Innleveringssted for hoder
Audnedal
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever

Øyvind Jorstad    
ojor@marnardal.kommune.no    
Tlf. 48 12 11 76

Karin Lillebostad     
kalil@mattilsynet.no    
Tlf. 47638235/22778466

Felles innsamlingssteder i Audnedal, Marnardal, Songdalen og Vennesla kommuner:

Spikkeland Viltslakteri (Spikkeland i Finsland) og Sandrib Viltmottak (Fjellestad i Øvrebø)

Marnardal
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Øyvind Jorstad    
ojor@marnardal.kommune.no    
Tlf. 48 12 11 76
Karin Lillebostad     
kalil@mattilsynet.no    
Tlf. 47638235/22778466

Felles innsamlingssteder i Audnedal, Marnardal, Songdalen og Vennesla kommuner:

Spikkeland Viltslakteri (Spikkeland i Finsland) og Sandrib Viltmottak (Fjellestad i Øvrebø)

Vennesla
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Rune Iveland    
iverun@vennesla.kommune.no    
Tlf. 90878202/38137235
Karin Lillebostad     
kalil@mattilsynet.no    
Tlf. 47638235/22778466

Felles innsamlingssteder i Audnedal, Marnardal, Songdalen og Vennesla kommuner:

Spikkeland Viltslakteri (Spikkeland i Finsland) og Sandrib Viltmottak (Fjellestad i Øvrebø)

Songdalen
 • Hoder uten kjeve
 • Underkjever
Rune Haaversen-Westhassel    
rune.westhassel@songdalen.kommune.no        
Tlf. 38183414
Karin Lillebostad     
kalil@mattilsynet.no    
Tlf. 47638235/22778466

Felles innsamlingssteder i Audnedal, Marnardal, Songdalen og Vennesla kommuner:

Spikkeland Viltslakteri (Spikkeland i Finsland) og Sandrib Viltmottak (Fjellestad i Øvrebø)

Innsamlingsperiode:  Hoder fra elg samles inn i løpet av jaktas første åtte dager. Kjever samles inn i hele jaktperioden.

MERK! Gevir skal sages av. Ønsker du å beholde hodet med gevir, kontakt lokal innsamlingsansvarlig for å avtale uttak av hjerneprøve.