Lakseinnsig til Namsfjorden og Trondheimsfjorden

Hvor mye laks vandrer inn i fjordene og opp i elvene? Når vandrer laksen? Og hvor stor er andelen rømt oppdrettslaks i forhold til villaks? 

Overvåker innsiget av laks til fjordene. Foto Tor Næsje/NINA
Her finner du oversikt over innvandring av laks i Trondheimsfjorden og Namsfjorden. Foto © Tor Næsje/NINA

Statistikken baserer seg på kilenotfiske ved innløpet til fjordene i perioden mai til september. All laks som blir fanget merkes og slippes levende ut.

Se figurer for lakseinnsig til Trondheimsfjorden

Se figurer for lakseinnsig til Namsfjorden

Kontakt