Fjellrev

Fjellreven lever langt mot nord, og er usedvanlig godt tilpasset et liv i høyfjellet og i arktiske strøk. Selv om den er en tallrik art på verdensbasis er fjellreven svært fåtallig i våre trakter.  

Fjellrev. Foto ©  Anne Mathilde Thierry
Fjellrev. Foto © Anne Mathilde Thierry

Fjellreven lever langt mot nord, og er usedvanlig godt tilpasset et liv i høyfjellet og i arktiske strøk. Selv om den er en tallrik art på verdensbasis er fjellreven svært fåtallig i våre trakter. 

Den skandinaviske fjellrevbestanden gikk sterkt tilbake fra midten av 1800-tallet, og til tross for tidlige fredningstiltak har nedgangen fortsatt helt fram til i dag. Endringer i smågnagerdynamikken og ekspansjon av rødrev regnes som de viktigste årsakene, men en lang rekke faktorer spiller inn. 
Derfor er fjellreven nå en kritisk truet art både i Norge og i Sverige. 

Bestanden er så liten at den er helt avhengig av forvaltningstiltak for å komme tilbake til et bærekraftig nivå. Med kunnskap om årsakene til fjellrevens tilbakegang kan vi sette inn tiltak som kan bidra til å styrke fjellrevbestanden. Tiltakene utføres i dag i stor grad gjennom forskningsprosjekter, noe som gjør det mulig å vurdere effekten og forbedre metodene underveis. 

Aktuelle lenker

Se filmen om Storm og Tinde

Filmen er et produkt fra interregprosjektet Felles Fjellrev som er et norsk-svenskt bevaringsprosjekt for fjellrev. Miljødirektoratet og Länsstyrelsen i Jämtland er prosjekteiere. Fylkesmannen i Nord og Sør-Trøndelag, NINA og Stockholms Universitet er samarbeidspartnere og medfinansierer. Prosjektet støttes av Interreg Norge - Sverige. 

Fjellreven - en truet art i de skandinaviske fjellene

Last ned brosjyre om fjellreven

Last ned brosjyren Fjellreven - en truet art i de skandinaviske fjellene (pdf).

 

Nyhetsarkiv - fjellrev

Til saman 87 fjellrevar er sett ut på Vidda i regi av avlsprogrammet i løpet av dei siste fire åra. Foto Arild Landa/NINA.
07.02.2017

Nye fjellrevar til Hardangervidda

Avlsprogrammet sette nyleg ut 18 fjellrevar på Hardangervidda. Med desse er til saman 87 fjellrevar sett ut på Vidda i løpet av dei siste fire åra. ...
Les mer...
Foto Viltkamera/NINA
16.08.2016

Bamse på fjellrevbesøk

Fjelloppsynsmann Jon Nørstebø som har tilsynet med fôrautomatar for fjellrev i Lesja, gjorde store auge då han vitja fôrautomaten vest i Lesjafjella ...
Les mer...
 Det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev følger utviklingen i fjellrevbestandene i Skandinavia. Foto © Anne Mathilde Thierry/NINA.
22.09.2015

Har du sett fjellrev?

Oppfordrer fjellfolk til å melde fra om observasjoner av denne sjeldne karen. 
Les mer...
Selv om vi vet at rødreven og fjellreven er konkurrenter og at rødreven kan ta livet av fjellreven, er det sjelden vi får det dokumentert. Foto: Jan Ove Gjershaug / NINA.
06.07.2015

Rødrev drepte fjellrev - tatt på fersken

Rødreven er fjellrevens sterkeste konkurrent, og det hender til og med at fjellreven må bøte med livet. At rødreven blir observert i gjerningsøyeblik...
Les mer...
Måren er tilpasset et liv i skogen, og er en dyktig klatrer. Den er vanligst i gammel barskog og blandingsskog, men finnes også i rene løvskogsområder som fjellbjørkeskog. Foto Jan Ove Gjershaug/NINA
30.06.2015

Bli kjent med de norske rovdyrene

Visste du at vi har 15 landlevende rovpattedyr i Norge? Enkelte av dem er sky og et sjeldent syn, mens andre er vanlige arter til og med i byene. Lær...
Les mer...
En av fjellrevene som ble satt ut på Hardangervidda i vinter. Foto: Arild Landa.
06.05.2015

Avlsprogrammet for fjellrev gir ringvirkninger

Ti år etter at en fjellrev fra Lierne ble hentet inn til avlsprogrammet for fjellrev, vandret barnebarnet hennes tilbake. Snart har halvparten av fje...
Les mer...