Sjøfuglforskning i NINA

NINAs aktiviteter på sjøfugl spenner bredt. Fra langsiktig overvåking og kartlegging til konsekvensutredninger.

''Denne gråmåken skal ringmerkes. Foto © Svein-Håkon Lorentsen/NINA.

 

Nyhetsarkiv - sjøfugl

Krykkje med lyslogger. Foto © Tycho Anker-Nilssen/NINA
26.05.2017

Kartfester sjøfuglenes vinterområder

Ved hjelp av lysloggere har forskere i SEATRACK-prosjektet nå kartlagt vandringsmønsteret til en rekke av sjøfuglbestandene som bruker norske havområ...
Les mer...
Hvor styrer de norske sjøfuglbestandene? Hold av datoene 27.-28. april, og meld deg på SEAPOP-seminaret som denne gang arrangeres i Bergen! Foto Svein-Håkon Lorentsen/NINA
10.02.2017

Sjøfugl og havmiljø - hvor styrer sjøfuglene?

SEAPOP inviterer til fagseminar i Bergen 27.-28. april, der temaet er sjøfugl og havmiljø.
Les mer...
Svein-Håkon Lorentsen, sjøfuglforsker i NINA, rapporterer fra feltarbeid i Antarktis. Foto: selfie.
13.01.2017

Jakten på antarktispetrellen

Det er mer enn 20 år siden han sist var her. Hva har skjedd i mellomtiden? Svein-Håkon Lorentsen, sjøfuglforsker i NINA, rapporterer fra feltarbeid i...
Les mer...
Jærstrendene er et populært område for mange fritidsaktiviteter, men også et viktig område for fugler hele året. Foto: Arne Follestad/NINA
17.10.2016

Ferdsel kan forstyrre fuglelivet på Jærstrendene

Menneskelig ferdsel kan forstyrre fugler mens de leter etter mat eller skal hvile. Dette kan skje hele året, både når de hekker, raster under trekket...
Les mer...
Måker på kaikanten. Foto: Svein-Håkon Lorentsen/NINA
15.07.2016

Bymåkeprosjektet mot slutten

De fleste måkeungene har nå forlatt redene og Norsk institutt for naturforskning (NINA) setter nå en strek for sommerens store dugnad for å telle måk...
Les mer...
Fra å være nesten utrydda har lomvi-kolonien på Hornøya i Finnmark vokst seg opp til å bli stor og bærekraftig. Forskerne har lenge lurt på hva som skjedde. Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret.
21.06.2016

Lomvi-bestanden på Hornøya er norskekystens mest livskraftige - hvorfor?

Lomvien har funnet sitt paradis: på Hornøya i Finnmark er bestanden av den utrydningstrua sjøfuglarten 15-doblet de siste tretti årene. Etter lang ti...
Les mer...

Kontaktpersoner - sjøfugl