Sjøfuglforskning i NINA

NINAs aktiviteter på sjøfugl spenner bredt. Fra langsiktig overvåking og kartlegging til konsekvensutredninger.

''Denne gråmåken skal ringmerkes. Foto © Svein-Håkon Lorentsen/NINA.

 

Nyhetsarkiv - sjøfugl

Hvor styrer de norske sjøfuglbestandene? Hold av datoene 27.-28. april, og meld deg på SEAPOP-seminaret som denne gang arrangeres i Bergen! Foto Svein-Håkon Lorentsen/NINA
10.02.2017

Sjøfugl og havmiljø - hvor styrer sjøfuglene?

SEAPOP inviterer til fagseminar i Bergen 27.-28. april, der temaet er sjøfugl og havmiljø.
Les mer...
Svein-Håkon Lorentsen, sjøfuglforsker i NINA, rapporterer fra feltarbeid i Antarktis. Foto: selfie.
13.01.2017

Jakten på antarktispetrellen

Det er mer enn 20 år siden han sist var her. Hva har skjedd i mellomtiden? Svein-Håkon Lorentsen, sjøfuglforsker i NINA, rapporterer fra feltarbeid i...
Les mer...
Jærstrendene er et populært område for mange fritidsaktiviteter, men også et viktig område for fugler hele året. Foto: Arne Follestad/NINA
17.10.2016

Ferdsel kan forstyrre fuglelivet på Jærstrendene

Menneskelig ferdsel kan forstyrre fugler mens de leter etter mat eller skal hvile. Dette kan skje hele året, både når de hekker, raster under trekket...
Les mer...
Måker på kaikanten. Foto: Svein-Håkon Lorentsen/NINA
15.07.2016

Bymåkeprosjektet mot slutten

De fleste måkeungene har nå forlatt redene og Norsk institutt for naturforskning (NINA) setter nå en strek for sommerens store dugnad for å telle måk...
Les mer...
Fra å være nesten utrydda har lomvi-kolonien på Hornøya i Finnmark vokst seg opp til å bli stor og bærekraftig. Forskerne har lenge lurt på hva som skjedde. Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret.
21.06.2016

Lomvi-bestanden på Hornøya er norskekystens mest livskraftige - hvorfor?

Lomvien har funnet sitt paradis: på Hornøya i Finnmark er bestanden av den utrydningstrua sjøfuglarten 15-doblet de siste tretti årene. Etter lang ti...
Les mer...
I rorbuveggen i havna på Røst finner krykkja trygge hekkeplasser. Foto © Tycho Anker-Nilssen/NINA.
18.06.2016

Nok et uår for krykkjene på Røst

SEAPOPs årsbrosjyre oppsummerer bestandsutvikling, hekkesuksess og voksenoverlevelse for norske sjøfugler. Både krykkjene og lundene på Røst innehar ...
Les mer...

Kontaktpersoner - sjøfugl

Tone Kristin  Reiertsen

Stilling:    Forsker I

Telefon: 917 89 880
E-post: tone.reiertsen@nina.no
Vis detaljer
 

Svein-Håkon  Lorentsen

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 934 66 770
E-post: svein.h.lorentsen@nina.no
Vis detaljer
 

Tycho  Anker-Nilssen

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 934 66 771
E-post: tycho@nina.no
Vis detaljer
 

Signe  Christensen-Dalsgaard

Stilling:    Forsker III

Telefon: 945 42 407
E-post: signe.dalsgaard@nina.no
Vis detaljer
 

Kjell Einar  Erikstad

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 991 56 177
E-post: kjell.e.erikstad@nina.no
Vis detaljer
 

Jan Ove  Bustnes

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 934 66 790
E-post: jan.o.bustnes@nina.no
Vis detaljer
 

Sveinn Are  Hanssen

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 926 35 455
E-post: sveinn.a.hanssen@nina.no
Vis detaljer
 

Per  Fauchald

Stilling:    Forskningssjef

Telefon: 452 76 808
E-post: per.fauchald@nina.no
Vis detaljer
 

Geir Helge  Systad

Stilling:    Forsker I

Telefon: 924 40 029
E-post: geir.systad@nina.no
Vis detaljer
 

Torkild  Tveraa

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 934 66 722
E-post: torkild.tveraa@nina.no
Vis detaljer
 

Magdalene  Langset

Stilling:    Avdelingsingeniør

Telefon: 452 65 859
E-post: magdalene.langset@nina.no
Vis detaljer
 

Børge  Moe

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 988 11 620
E-post: borge.moe@nina.no
Vis detaljer
 

Arne  Follestad

Stilling:    Forsker II

Telefon: 934 66 704
E-post: arne.follestad@nina.no
Vis detaljer
 

Vegard Sandøy  Bråthen

Stilling:    Avdelingsingeniør

Telefon: 942 44 858
E-post: vegard.brathen@nina.no
Vis detaljer