Villrein

Hjortevilt

Aktuelt

Kontakt

  • Olav Strand
  • Roy Andersen
  • Per Jordhøy

Prosjekter

Overvåkingsprogrammet for hjortevilt

Renewable Reindeer

Publikasjoner

Søk i NINAs publikasjoner

Villrein 

Norge er i dag det eneste landet i Europa som har rester av den opprinnelige ville fjellreinen. Vi har derfor et spesielt ansvar for å ta vare på og forvalte villreinen. 

""

NINA forsker på villrein for å samle inn kunnskap og finne ut hvordan den lever i dag. Dette er kunnskap som er ment å komme både forvaltning og folke flest til gode, og film er en av flere formidlingsformer vi bruker. Her har vi samlet et knippe filmer som gir et innblikk i villreinens verden. 
Foto © Per Jordhøy/NINA

Nyhetsarkiv - villrein

Skjermdump fra film. Video: Norsk institutt for naturforskning og Norsk villreinsenter
28.08.2017

Lanserer film om skrantesjuke

Hva er skrantesjuke og hvordan smitter sykdommen mellom hjortedyr og fra hjortedyr til naturen? NINA og Norsk villreinsenter har fått laget en animas...
Les mer...
Foto: Olav Strand/NINA
17.08.2017

Til helga starter villreinjakta

Søndag går startskuddet for villreinjakta, som mange jegere har planlagt og gledet seg til i lang tid. I år blir jakta spesiell i flere områder fordi...
Les mer...
Villrein. Foto: Olav Strand/NINA
20.03.2017

Oppstykking av leveområder gjør villreinen sårbar

Menneskelige inngrep i villreinområder setter de lokale villreinbestandene på prøve. Nye populasjonsmodeller fra NINA legger grunnlaget for en bedre ...
Les mer...
Snøheimbussen tar på nye passasjerer ved Snøheim. Foto: Vegard Gundersen/NINA.
26.01.2017

Buss er best for villreinen på Dovrefjell

Åtte års forskning konkluderer med at skyttelbuss på Snøheimvegen fungerer for villreinen. Omfattende merking av både folk og rein har gitt verdifull...
Les mer...
Bildene fra villrein med GPS-kamera er også viktige data som forskerne vil benytte i prosjektet Renewable Reindeer. Foto © Autokamera/Norsk institutt for naturforskning.
21.12.2016

Fornybar villrein - arealplanlegging og utbygging i villreinområder

Forskningsprosjektet «Renewable Reindeer» utvikler et helt nytt verktøy som balanserer hensynet til villrein, vannkraftproduksjon, bærekraftig arealp...
Les mer...
Foto © Olav Strand/NINA
01.09.2016

Villreinflokken som ble drept av lyn hadde ikke CWD

Veterinærinstituttets analyser viser at ingen av dyrene som ble drept av lyn var smittet med CWD.
Les mer...