Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 275 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Brunmarmorert breitege Halyomorpha halys er en asiatisk art som er innført til USA og Europa, og som har spredt seg med voldsom hastighet i hele verden de siste årene. Fra 1990-tallet og frem til 2012 ble det anslått at denne hadde gitt skader for nærmere 200 milliarder kroner i USA. Vi frykter at denne også kan gi avlingstap for fruktproduksjon i Norge om den etablerer seg. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA
05.06.2020

Kartlegging av fremmede arter kan spare samfunnet for millioner

Samfunnet kan spare millioner av kroner på å oppdage fremmede planter og insekter før de får fotfeste i norsk natur. NINA tester metoder for mest mul...
Les mer...
05.06.2020

Plantenes sexliv gir dem verdensherredømme

Når det drypper fra nesa og klør i øynene kan du trøste deg med at all denne blomstersexen gir oss en grønnere planet! I nyeste episode av NINA-podk...
Les mer...