Norsk institutt for naturforskning

Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

FINN FOLK FINN PUBLIKASJONER
NYHETER
Ny studie sammenligner endringer i hekketidspunkt for 51 sjøfuglbestander i Nord-Atlanteren
28. mars 2023
Å gjennomføre en vellykket hekkesesong er essensielt for å føre genene videre, men klimaendringer kan gjøre timingen av hekking mer krevende. Data fra flere lokaliteter SEAPOP overvåker er nå inkludert i en stor studie som undersøker om det er...
Miljødesign av vindkraft ga amerikanske barn suksess i Lego-konkurranse
21. mars 2023

Amerikanske barn har latt seg inspirere av NINAs forskning på svartmaling av rotorblader for å redusere fuglekollisjoner. Det har ført dem til topps i First Lego League.

Vi søker en engasjert og fremtidsrettet HR-ansvarlig
15. mars 2023

Som HR-ansvarlig vil du lede og koordinere vårt HR- og HMS-arbeid i NINA. 

AKTUELLE SNARVEIER

Rovvilt

NINAs forskning på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn

NINAGEN

Et nasjonalt kompetansesenter for DNA-basert overvåking

Naturrestaurering

Er det mulig å restaurere natur? 

Karbonlagring

Karbonopptak og karbonlagring i norske økosystemer

Miljø-DNA

DNA-spor avslører hvilke arter som lever i miljøet

Miljøovervåking

NINA overvåker flere viktige dyrebestander og økosystemer

Fremmede arter

NINA overvåker og forsker på fremmede arter

Fornybar energi

Miljøløsninger for vannkraft, vindkraft og kraftnettet

Viltkamera

Hvilke arter har NINAs viltkamera fanget opp?


Nyhetsbrev fra NINA

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev ned nytt og nyttig fra NINAs forskning. 

FORSKERNE FORTELLER

Ferskvannsbloggen

Biologer i NINA med innsjøer, elver og bekker som arbeidsplass - en spennende verden som kanskje fremstår litt ukjent for de fleste?

Plantepressa

NINA-botanikerne blogger om smått og stort fra forskningshverdagen i botanikkens verden

Salamanderbloggen

NINA-forsker Børre K. Dervo tar deg med inn i salamanderens verden og i sin forskerverden

Rovdyrbloggen

Forskere fra NINA og NMBU presenterer små og store nyheter om forskning på store og mellomstore rovdyr i Norge

Naturligvis

En podkast om natur, miljø og forskning 

Finnes det planter i Arktis? Er lundefuglen så presis som man skal ha det til? Hvorfor er fjellreven fortsatt utrydningstruet? Og hva skjer om parasitter sprer seg i norsk natur?

Det er noen av spørsmålene vi får svar på når forskerne får utfolde seg i podkasten fra Norsk institutt for naturforskning.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: