Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 275 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Hver prøve kan inneholde tusenvis av insekter. Nå kan de artsbestemmes ved hjelp av DNA-metastrekkoding. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA
25.03.2020

Miljø-DNA avslører blindpassasjerer på hageplanter

Millioner av blindpassasjerer følger med hageplanter som importeres til Norge. Miljø-DNA gjør det mulig å identifisere flere av de ørsmå skapningene....
Les mer...
Foto: Jørn Eriksson, Flickr CCBY 2.0
23.03.2020

Hvordan kan Oslo bruke de store internasjonale klima- og naturrapportene?

Hva har egentlig store internasjonale klima- og naturrapporter å si for lokalsamfunn her i Norge? 
Les mer...