Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 240 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Noen insekter, slik som disse snønebbfluene,
23.03.2018

Spretthalen slår påskeharen i lengdehopp

De tøffeste av insektene trosser kulda og skaffer seg et forsprang selv om snøen fortsatt ligger.
Les mer...
Foto: Jiska van Dijk/NINA.
22.03.2018

Setter naturgoder på den politiske agendaen

En ny digital markedsplass kobler politikere og forskere sammen. Det kan bidra til å synliggjøre verdien av alle godene vi får fra naturen innen poli...
Les mer...
Foto: Johan Wildhagen, Norges sjømatråd
16.03.2018

Forsker på fiskesamfunn på bankene

Hvilke mekanismer styrer artsrikdom og sammensetning av fiskesamfunn på våre fiskebanker? Det skal en internasjonal forskergruppe nå forsøke å finne ...
Les mer...