Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 275 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Skipsforlis kan få katastrofale følger for sjøfugl. Godsskipet Petrozavodsk forliste ved Bjørnøya i starten av hekkesesongen 2009, men skadeomfanget var heldigvis begrenset. Foto: Harald Steen, NP
14.02.2020

Akutte hendelser en alvorlig trussel mot allerede pressede bestander av sjøfugl

Sjøfugl som i utgangspunktet er presset på grunn av klimaendringer blir mer sårbare dersom de utsettes for ytterligere menneskeskapte hendelser som f...
Les mer...
05.02.2020

Per Gerhard Ihlen blir ny forskningssjef for NINA Bergen

Ihlen tar over ansvaret for NINAs avdeling i Bergen 1. mars.
Les mer...