Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 265 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Rød honningvokssopp er truet av utryddelse og er plassert på den globale rødlista for sopp. Den finnes særlig i utmarkabeiter i kyst- og fjordstrøkene på Vestlandet. Foto: John Bjarne Jordal, Miljøfaglig Utredning
18.07.2019

Også sopp trues av utryddelse

79 nye arter i Europa er plassert på den globale rødlista for sopp. Mange av dem finnes i Norge.
Les mer...
Foto:Alexander Kopatz, NINA
10.07.2019

Årsmelding NINA 2018

I 2018 fylte stiftelsen Norsk instiutt for naturforskning 30 år. I den ferske årsmeldingen kan du lese mer om både jubileumsåret og alt det andre som...
Les mer...