Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 275 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Trine Hay Setsaas sammen med co-chair for arbeidsgruppen «Policy Tools and Methodologies», Vinod B. Mathur, leder av National Biodiversity Institute, India.
18.11.2019

Skal gjøre løsningene fra Naturpanelets rapport tilgjengelige for politikere og forvaltning

Trine Hay Setsaas fra Norsk institutt for naturforskning er Vest-Europas representant i en arbeidsgruppe under Naturpanelet (IPBES) som skal lede arb...
Les mer...
Målingen fra Akerselva i Oslo viser at det å legge ut gytegrus virker positivt for eggene til laksefisk. Foto: Jon H. Magerøy, NINA
18.11.2019

Gytegrusen gjør susen for lakseeggene

Å legge ut gytegrus har bedret forholdene for eggene til laksefisk i Akerselva i Oslo. Det viser målinger gjort av forsker Jon H. Magerøy i Norsk ins...
Les mer...