Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 255 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Skårvollbekken i Gaula, etter at enklere habitattiltak og utlegging av gytesubstrat er utført i bekken. Det må gjennomføres store tiltak i mange av de undersøkte sjøørretbekkene i Midt Norge. Foto: Morten Andre Bergan/NINA
21.06.2018

Sjøørreten sliter i bekkene i Midt Norge

Det er historisk lave bestander av sjøørret i indre del av Trondheimsfjorden og i de store elvene rundt fjorden. Overvåkingsstudier i Orkla og ny are...
Les mer...
Voksen hunnlus på laks. Foto Bengt Finstad/NINA
19.06.2018

Mye lakselus på Vestlandet i vår

Fra Rogaland til Sunnmøre har det vært mye lakselus på både laks og sjøørret i vår. Trolig har begge artene blitt negativt påvirket. Lenger nord var ...
Les mer...
Insektforskerne Arnstein Staverløkk, Jan-Ove Gjershaug og Frode Ødegaard har samlet alle Norges 65 små og store maurarter i boka Maur i Norge. Foto: Juliet Landrø
16.06.2018

Ny maur-art stoppet nesten bok om seg selv

«Alvorlig situasjon på laboratoriet». Det er meldinga insektforsker Arnstein Staverløkk får av sin kollega Frode Ødegaard like før de setter det sis...
Les mer...