Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 240 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Ugrasløvetann, Pyramiden, Svalbaard. Foto Dagmar Hagen/NINA
12.01.2018

Klimaendringer gjør Arktis mer sårbart for fremmede arter

Fremmede arter er en miljøtrussel globalt, men kanskje særlig i Arktis hvor miljøet er spesielt sårbart.
Les mer...
Foto: Bengt Finstad / NINA
10.01.2018

Effekter av lakselus på villaks og sjøørret

Oppsummerer lakselusforskning: Ville lakse- og sjøørretbestander har i mange områder med stor oppdrettsaktivitet blitt negativt påvirket av lakselus,...
Les mer...
Ærfugl Foto: Arne Follestad/NINA
09.01.2018

Ærfuglen har slitt i verdensarven

Vegaøyan fikk verdensarvstatus i 2004, mest på grunn av en tusenårig tradisjon med å ta vare på ærfuglen. Flere turister, havbruk og klimaendringer k...
Les mer...