Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 240 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Foto: Nina E. Eide /NINA.
14.04.2018

Rekordår for lemen?

Det ligger an til å bli rekordmange lemen i flere fjellområder i Sør- og Midt-Norge i år. Du kan hjelpe forskerne med å forstå lemensyklusene bedre v...
Les mer...
Toppskarv på reir. Foto Tycho Anker-Nilssen/NINA.
12.04.2018

Varmere hav kan gi hekkesvikt hos sjøfugl

En omfattende internasjonal studie viser at sjøfugler, i motsetning til mange andre dyregrupper, ikke har endret hekketidspunkt som en respons på kli...
Les mer...
Kraftverket Gegenbach har en hevbar turbin som kan justeres slik at fisken kan passere under eller over turbinen. Foto: Finn Økland / NINA.
12.04.2018

Norsk ekspertise i tysk storprosjekt

Tyske myndigheter headhuntet NINA-forskere da de skulle vurdere effekten av miljøtiltak ved vannkraftverk. Forskerne brakte med seg verdifull ekspert...
Les mer...