Myr

Smeltende palsmyr. Foto: Magni Olsen Kyrkjeeide/ NINA

Myr

NINA jobber med kartlegging, overvåking og forskning i økosystemet myr. Forskningen fokuserer på effekter av klimaendringer og luftforurensing på myrtyper og vegetasjon , effekten av myrrestaurering, karbonregnskapet i torvmark og myr. Overvåkingsprosjektene omfatter overvåking av arter, naturtyper og miljøparametere på myr knyttet til klimaendringer, restaurering eller luftforurensing. Kartleggingsprosjekter omfatter kartlegging av naturtyper, artskartlegging og kartlegging av inngrep og andre påvirkningsfaktorer.

VI JOBBER MED MYR

Musikkvideo om myr

Et velbevart lik fra Huldremosen i Danmark inspirerte forskerne til å lage historien om myrliket i musikkvideoen «Graver du i grava mi». 

Torvmosene er superstjerner som blir tråkket på – i dobbelt forstand. I myra bevarer de enorme mengder karbon – og ett og annet myrlik! Tenk så overrasket hun ville vært hvis hun ble gjenopplivet og stod ansikt til ansikt med ødelagte myrer og naturtap? 

Antibac, svamp og klimamedisin

Hvis NINA-forsker Magni Olsen Kyrkjeeide hadde vært verdens myrminister ville alle myrer fått stått og samlet karbon i fred. Høre henne fortelle om mosenes egenskaper som antibac, svamp og klimamedisin i NINA-podden Naturligvis.

MoseVis

Vi har omtrent 55 torvmosearter i Norge. Det gjør oss til Europamestere i torvmoser! De vokser i myra, som er i verdens beste karbonlager, så for å bremse klimaendringene er det helt avgjørende å ta vare på torvlagrene i myra. Lær mer om myra gjennom bilder, lyd og tekst.

NYHETER
Kunstig intelligens skal sikre god arealbruk
20. desember 2023

Nytenkende offentlig forvaltning, tverrfaglig forskningskompetanse, KI-genererte muligheter og 19 millioner fra Forskningsrådet, det er oppskrifta på hvordan vi kan få en arealbruk som tar hensyn til natur og klima.

Slik kan vi måle helsetilstanden til flere økosystemer
15. desember 2023

Ved å kombinere etablert overvåking, fjernmåling, kunstig intelligens og maskinlæring, har forskere utviklet nye indikatorer for å måle den økologiske tilstanden til naturen.

Mosen magniae fikk navn etter forskeren Magni
19. juni 2023

Den er en klimahelt som blir tråkka på og forsurer miljøet rundt seg, men navnet er magnifikt. Torvmosen Sphagnum magniae er oppkalt etter NINA-forsker Magni Olsen Kyrkjeeide.

PROSJEKTER

Overvåking av palsmyr

Palsmyrene i Norge forandres som en følge av klimaendringer

Miljøovervåking av myr

Utslipp fra prosessanlegg for naturgass på land

Publikasjoner

Søk etter NINA-publikasjoner i Oria

I søkeboksen over kan du søke etter NINA-rapporter, faktarapporter, årsmeldinger, oppdragsmeldinger og en rekke andre NINA-publikasjoner. 

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: