Skog

Foto: Ketil Skogen / NINA

Skogforskning

NINA jobber både med kartlegging, overvåking og forskning på skog og skogforvaltning.

Forskningen omfatter både naturvitenskapelig økosystemforskning og samfunnsvitenskapelig forskning på skogforvaltning. I ett prosjekt studerer vi effekter av skogforvaltning på skogens evne til å ta opp og lagre karbon. I et annet prosjekt studerer vi barrierer for å få til en økosystembasert skogforvaltning.

Kartleggingsprosjekter omfatter kartlegging av naturtyper som er viktige for naturmangfold, kartlegging som grunnlag for vern, artskartlegging og kartlegging av inngrep og andre påvirkningsfaktorer. Overvåkingen omfatter overvåking av arter, naturtyper og økosystemer gjennom arealrepresentativ naturovervåking.

PROSJEKTER

EcoForest

Effekter av skogbruk på biodiversitet, karbonlagre og økologiske prosesser i eldre skog

ECOREAL

Samfunnsmessige barrierer for forvaltning av skog på økosystemnivå

MultiBlueGreen

Potensialet for multifunksjonell blågrønn infrastruktur i Sør-Skandinavia

TimeLyme

Borreliose og klimaendringer

Bjørkemålere

Bjørkemålere i nordlig bjørkeskog

AgriDeer

Utover beiteskader: Betydningen av landbruk for hjortebestanden

Transforest

Den artsrike edelløvskogen huser mange sjeldne arter

Skogrestaurering

Viktig for verdiskaping, klima og naturmangfold

SYNFOREST

Hvordan kan skogforvaltning og trevareproduksjon tilpasses til mer eik i norske skoger?

NYHETER
Det glemte klimatiltaket
8. desember 2022

Verdens beste metode for å fange karbon - finnes allerede! Naturen gjør denne jobben for oss. Gratis.

Forskere fanger fuglekvitter for å forstå naturen
21. juli 2022

Er det mulig å forstå et kvidder av hva fuglene synger om? NINA-forsker Carolyn Rosten fanger lyd fra fugler og andre dyr for å finne ut mer om hvordan ting henger sammen i naturen.

Podkastserie om bærekraft
29. april 2022
Hva bør vi la stå i fred for at naturen skal gjøre klimajobben for oss? På hvilken arena står kampen om arealene og hvordan skal vi forholde oss til FN-rapportenes mål om gjennomgripende endringer? Det er noen av spørsmålene vi prøver å svare på...

Publikasjoner

Søk etter NINA-publikasjoner i Oria

I søkeboksen over kan du søke etter NINA-rapporter, faktarapporter, årsmeldinger, oppdragsmeldinger og en rekke andre NINA-publikasjoner. 

VI JOBBER MED SKOGFORSKNING

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: