Jobb i NINA

Jobb i NINA

Fast stilling som forsker innen vassdragsrestaurering ved NINA
4. mars 2021

Klima- og miljøproblemer er blant vår tids store samfunnsutfordringer. Økt kunnskap om natur og samfunn er nødvendig for å løse dem. Norge har en fantastisk ferskvannsnatur. Vil du være med på laget og bidra til å videreutvikle forskningen innenfor restaurering i og langs vann og vassdrag? Da bør du søke denne spennende stillingen ved NINA!

HR-sjef
24. februar 2021

NINA skal være en attraktiv og effektiv kunnskapsbedrift. Vi skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere og formidle forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn. 

Økonomisjef
24. februar 2021

Norsk institutt for naturforskning, NINA, er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse. Vi er det største forskningsinstituttet innenfor anvendt økologi i Norge med rundt 290 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim i tilknytning til NTNU på Gløshaugen.