Jobb i NINA

Jobb i NINA

Forsker i ferskvannsøkologi ved NINA
23. april 2021

Har du lyst til å arbeide med miljøforskning i et av landets ledende forskningsmiljø? Ønsker du å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn? Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA) være rette plassen for deg.