Jobb i NINA

Jobb i NINA

Fast stilling som forsker innen skogøkologi ved NINA Oslo
4. juni 2021
NINA Oslo søker etter en forsker innen skogøkologi i fast stilling. Klima- og miljøproblemer er blant vår tids store samfunnsutfordringer. Økt kunnskap om natur og samfunn er nødvendig for å løse dem. Norge har en fantastisk natur. Vil du være med på laget og bidra til å videreutvikle forskningen innenfor terrestrisk økologi? Da bør du søke...
Faste stillinger som terrestriske planteøkologer ved NINA Oslo og NINA Bergen
4. juni 2021
NINA søker etter en forskere innen terrestrisk økologi til faste stillinger. Klima- og miljøproblemer er blant vår tids store samfunnsutfordringer. Økt kunnskap om natur og samfunn er nødvendig for å løse dem. Norge har en fantastisk natur. Vil du være med på laget og bidra til å videreutvikle forskningen innenfor terrestrisk økologi? Da bør du...

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: