Nyheter

 

Maktkamp om skogbrukets kunnskapsgrunnlag

Publisert: 20. januar 2022
Tekst: Anne Olga Syverhuset

I en kronikk publisert i Morgenbladets nettutgave skriver en gruppe samfunnsforskere i NINA at kunnskapsgrunnlaget for norsk skogforvaltning er segmentert. 

Maktkamp om skogbrukets kunnskapsgrunnlag
Foto: Ketil Skogen / NINA.

– Vi ser at ulike kunnskapsprodusenter kommer til ulike konklusjoner om tilstanden i skogen og hvordan den påvirkes av skogbruk. Disse konklusjonene har ulike implikasjoner for hvordan skogen bør forvaltes, og kan dermed være med på bygge opp under interessene til ulike aktører, sier Håkon Stokland, som er forsker i NINA og en av forfatterne bak kronikken.


Kronikken presenterer viktige resultater fra forskningsprosjektet ECOREAL (finansiert av Norges forskningsråd).

– Vitenskapelig kunnskap er en av de viktigste kildene til innflytelse og legitimitet i skogforvaltningen. De ulike interessentene arbeider hardt for å finne forskning som kan tolkes til inntekt for deres politiske mål for skogen, sier Håkon Aspøy. 

Han skriver doktorgrad relatert til prosjektet ECOREAL, og er førsteforfatter av kronikken.

– I forbindelse med forskning på skogens artsmangfold har denne striden pågått over to-tre tiår. Kampen om skogbrukets klimaeffekt er av noe nyere dato, men blir mer og mer viktig, sier Aspøy.

Kronikken «Maktkamp om skogbrukets kunnskapsgrunnlag» er nå åpent tilgjengelig her

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: