Nyhetsartikkel

Aktuelt

Fisketurisme selger

Publisert 26.02.2015

Det lønner seg å legge til rette for fisketurisme, det viser resultatene fra Fishspot. I fjor solgte Fishspot fiskekort for nærmere sju millioner kroner. 

Stadig flere utenlandske fisketurister finner veien til Hedmark og Oppland. Foto © Børre K. Dervo/NINA.
Stadig flere utenlandske fisketurister finner veien til Hedmark og Oppland. Foto © Børre K. Dervo/NINA.

Fishspot er et samarbeid mellom rettighetshavere, overnattingsbedrifter, fiskeguider og andre virksomheter som har tilknytning til fisketurisme. Via nettsiden www.fishspot.no tilbyr de informasjon om fiske og losji, og gir en oversikt over de beste innlandsfisket i Sørøst-Norge.

NINA-forsker Børre K. Dervo har fulgt utviklingen i fisketurismen i området i en årrekke, og han er klar i sin konklusjon; det lønner seg å legge til rette for fisketuristene.

–Siden starten har Fishspot vokst til å omfatte 68 fiskekortområder som dekker halve Hedmark fylke, ti prosent av Oppland fylke og deler av de sørligste områdene av Sør-Trøndelag fylke (15 000 km2).

Fluesonene øker mest

Det er spesielt salget av fiskekort i fluesonene som øker. Veksten i salget av fiskekort for fluesonene fra 2013 til 2014 var 10 prosent. Selv om fluefiskesonene ikke utgjør mer enn 1-2 prosent av det totale arealet i Fishspot, skjer hele 34 prosent av fiskeinnsatsen og omsetningen her.

Tilsvarende skjer 37 prosent av fiskeinnsatsen i «Fiske for alle» områder, som utgjør litt under 50 prosent av arealet i Fishspot.

Den viktigste årsaken til suksessen til Fishspot er egen markedsføring gjennom nettsiden og sosiale medier, utvikling av et variert fisketilbud for ulike grupper av fiskere, fiske på naturlige fiskebestander og kortområder med maksmålsforvaltning og bruk av fang og slipp.

–Vi har stor tro på videre vekst for Fishspot, sier daglig leder Gudmund Nygaard. Selv om veksten har vært stor i områdene som er tilrettelagt for fluefiske, tror vi at det er den målrettede tilretteleggingen mot ulike grupper av fiskere som er nøkkelen til suksess.

–Fishspot har siste året vært igjennom en omorganisering. Nå er vi bedre rusten for å ta fatt på nye oppgaver og håper økt vekst i hele regionen, sier Nygaard.

Gudmund Nygaard i Fishspot har stor tro på vekst for Fishspot. Foto © Børre K. Dervo/NINA.

Stort potensiale

Et grovt estimat på fiskernes samlede forbruk av varer og tjenester i hele Hedmark og Oppland i dag er anslått til mellom 250 og 290 millioner kr (52 000 km2). Potensialet hvis alle tilrettelegger for fisketurisme som de beste områdene i Fishspot (både fluesoner, «fiske for alle» og villmarksfiske), er anslått til mellom 700 og 900 millioner kr.

Dervo har beregnet fiskeinnsats og fiskernes forbruk med utgangspunkt i fiskekortstatistikk og en spørreundersøkelse gjennom Fishspot sin nettside. En oversikt over samlet fiskekortstatstikk fordelt på korttype og adresse til kortkjøperne, gjør det mulig å korrigere for skjevhetene i respondenter som en slik spørreundersøkelse gir.

–Vi tror at dette er en metode som mange fiskekortområder med god oversikt over sitt fiskekortsalg, kan gjennomføre. Fiskekortområdene som skaffer denne typen kunnskap og bruker den til å videreutviklet fisketilbudet, blir vinnerne i kampen om fisketuristene sier Dervo.

Fishspot

Fishspot ble etablert som prosjekt i 2010, med Nord-Østerdalen Utmarkstjenester som prosjekteier. Nå et Fishspot et eget samvirke under stiftelse dannet av rettighetshavere, overnattingsbedrifter, fiskeguider og andre virksomheter som har tilknytning til fisketurisme.

Hovedmålet for prosjektet har vært å utvikle Nord-Østerdal regionen i Hedmark fylke i Norge til en attraktiv destinasjon for harr- og ørretfiske. Dette skal gi grunnlag for næringsutvikling og økt verdiskaping hos fiskerettshavere og reiselivet i regionen.

Norsk institutt for naturforskning har beregnet fiskeinnsats i Fishspot til 119 087 døgn og samlet kjøp av varer og tjenester på fisketuren til omkring 108 millioner kroner.

Fishspot solgte 28 904 fiskekort for 6,9 millioner i 2014. 

Harren er den mest populære fiskearten blant de utenlandske turistene. Foto © Børre K. Dervo/NINA
Harren er den mest populære fiskearten blant de utenlandske turistene. Foto © Børre K. Dervo/NINA.

Kontakt:

Børre K. Dervo

Les mer:

Dervo, B.K. 2015. Fiskerne i Fishspot i 2014. Forbruksmønster og fiskeinnsats for fiskere i Hedmark og Oppland - NINA Rapport 1116. 26 s + vedlegg.

Tjener godt på fisketurister - Nyhetsartikkel fra NINA 13.02.2014

 

   Motta nyhetsbrev fra nina