Nyhetsartikkel

Aktuelt

Bli kjent med de norske rovdyrene

Publisert 30.06.2015

Visste du at vi har 15 landlevende rovpattedyr i Norge? Enkelte av dem er sky og et sjeldent syn, mens andre er vanlige arter til og med i byene. Lær mer om rovdyrene i Artsdatabankens informasjonstjeneste «Arter på nett».

Måren er tilpasset et liv i skogen, og er en dyktig klatrer. Den er vanligst i gammel barskog og blandingsskog, men finnes også i rene løvskogsområder som fjellbjørkeskog. Foto Jan Ove Gjershaug/NINA
Måren er tilpasset et liv i skogen, og er en dyktig klatrer. Den er vanligst i gammel barskog og blandingsskog, men finnes også i rene løvskogsområder som fjellbjørkeskog. Foto Jan Ove Gjershaug/NINA

Felles for alle rovpattedyr er at de lever av andre dyr. Derfor har de utviklet sanser og fysiske trekk tilpasset et liv som jeger. De har godt syn, en velutviklet luktesans, skarpe klør og rovtenner som kan drepe og skjære kjøtt. Men der stopper også likhetene for mange av artene.

Nå kommer Arter på nett – rovpattedyrene. Denne informasjonstjenesten er Artsdatabankens kilde til kvalitetssikret informasjon om arter. Her finner du tekster, bilder og kart – alt samlet på ett sted. Informasjonen om rovpattedyrene er tilrettelagt av Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Kontakt:

Kjetil Bevanger (NINA)

Åslaug Viken (Arsdatabanken)
Telefon: 918 97 735

Aslaug.Viken@artsdatabanken.no

 

   Motta nyhetsbrev fra nina