Nyhetsartikkel

Salamanderen er en kortsiktig klimavinner

Publisert 11.05.2016

Varmere, våtere vær som følge av klimaendringene gir gunstigere levekår for salamanderen, men så lenge det blir færre områder hvor den kan leve og yngle, vil antallet salamandere i Norge likevel fortsette å gå ned.

Økt temperatur og nedbør gir lengere vekstsesong og bedre overlevelse for salamanderlarvene. Foto: Børre K. Dervo/NINA
Økt temperatur og nedbør gir lengere vekstsesong og bedre overlevelse for salamanderlarvene. Foto: Børre K. Dervo/NINA

- På kort sikt vil salamanderen dra fordel av klimaendringene med varmere og våtere vær i Norge. År med gunstige kombinasjoner av høyere temperatur og mer nedbør gjør at salamanderen trives og at flere avkom vokser opp, sier forsker Børre K. Dervo ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Problemet er imidlertid at områdene hvor salamanderen lever og yngler forsvinner som følge av grøfting, veibygging og kulturlandskap som gror igjen

- Hvert år forsvinner opptil 1 prosent av yngleplassene. Hvis utviklingen fortsetter så vil det for eksempel være under 300 yngleplasser for storsalamander igjen om hundre år. Og når vi vet at yngleplasser forteller hvor mange bestander av salamandere det er, så betyr det at antall salamandre i Norge minker selv om varmere og våtere vær gjør at den trives bedre, sier Dervo.

Les også: Leveområdene til storsalamanderen forsvinner

Salamandere på vandring

Stor- og småsalamander er amfibier som veksler mellom et liv i vann og på land. Salamanderen holder til i myrlendte, åpne skogsområder eller i kulturlandskap med god tilgang på vann og skjulesteder. Salamanderen er rovdyr som spiser innsekter, meitemark og andre småkryp.

Om vinteren går salamanderen i dvale i steinrøyser, under trerøtter og i små jordhuler. Om våren vandrer de fra overvintringsplassen og ned til dammen sin i nærheten for å gyte.

Storsalamander Lier. Foto Børre K. Dervo NINA

En storsalamander-hunn på vei ned til yngledammen natterstid. Foto: Børre K. Dervo/NINA

Starter vårvandringen tidligere

- En tidlig vår fører til at små- og storsalamandere starter vandringene fra overvintringsplassene over en måned tidligere i år, enn i år med en sein vår, forteller Dervo.

Vandringene starter om våren etter de tre første døgnene med døgnmiddel rundt fire grader celsius er passert. Klimaendringer gjør at dette skjer tidligere og tidligere. Vandringene skjer i den mørke perioden på døgnet og starter hvis kveldstemperaturen er over 1,5 grader og når lysintensiteten er under 5 lux. Dette skjer rundt klokken åtte om kvelden under vandringene. Vandringene er på sitt mest intense om våren ved døgnmiddel over 13-14 grader celsius kombinert med nedbør over 6 millimeter i døgnet.

Kortsiktig klimavinner

Tidligere vår og mer nedbør gir en lengere og bedre vekstsesong for salamanderne. Beregninger som er gjennomført i forbindelse med naturindeks, viser at det har blitt litt flere stor- og småsalamander har de siste årene som følge av år med mye nedbør og tidlig vår.

- På kort sikt vil arter som stor- og småsalamanderne ha fordel av klimaendringene. Klimascenariene beskriver at amfibiene vil få gunstigere levevilkår i nord. Det er trolig dette vi observerer nå, sier Dervo.

Problemet for salamanderne er imidlertid at leveområdene forsvinner.

Etter som mange salamanderbestander er isolerte og mangler nye egnede leveområder, blir de positive resultat av klimaendringer bare kortvarige. Antall stor- og småsalamandere vil over tid fortsatt gå ned, hvis ikke trenden med tap av yngledammer stoppes, sier Dervo.

Les også: Salamander på hotell

Les også: Klimanedringer får store konsekvenser for norsk natur

Referanse:

Dervo B.K., Bærum K.M., Skurdal J. og Museth J. Sientifica. Volume 2016. Article ID 3174316

Kontaktperson:

Forsker Børre K. Dervo i NINA

   Motta nyhetsbrev fra nina