Nyhetsartikkel

Aktuelt

Ny kunnskapsoversikt over norske maur

Publisert 15.06.2016

Stokkmaur og rød skogmaur har du sikkert hørt om, men visste du at vi har 65 maurarter i Norge? Disse gjør en uvurderlig jobb i naturen.

Uten mauren stopper verden. Maur er nemlig nyttedyr, som utfører svært viktige økosystemtjenester. Foto Arnstein Staverløkk/NINA CC BY-SA 4.0
Uten mauren stopper verden. Maur er nemlig nyttedyr, som utfører svært viktige økosystemtjenester. Foto Arnstein Staverløkk/NINA CC BY-SA 4.0

Artsdatabanken presenterer nå maur i Arter på nett - med et rikt innhold av bilder, filmer og beskrivelser av kjennetegn, utbredelse, levesett og forvekslingsarter. Innholdet er utarbeidet av NINA.  

Maur, familien Formicidae, tilhører broddvepsene (Hymenoptera, Aculeata). Dette betyr at de er slektninger av blant annet stikkeveps og bier. De har levd på Jorda siden dinosaurenes tid, dvs i mer enn 100 millioner år. På verdensbasis er det beskrevet nesten 14 000 maurarter, og en regner med at det fremdeles finnes et stort antall ubeskrevne arter. Det totale antall antas å overskride 20 000.

I Norge har vi 65 utendørslevende maurarter, i tillegg er det registrert mer enn 35 fremmede maurarter.

""
Nordlig skogmaur er en av de vanlige artene vi kanskje først og fremst forbinder med maur. Men det finnes faktisk så mange som 65 ulike maurarter i norsk natur. Foto Arnstein Staverløkk/NINA CC BY-SA 4.0.  

Utfører viktige økosystemtjenester

–Nøkkelen til maurenes suksess er at de har mye til felles med oss mennesker, forteller prosjektleder Frode Ødegaard, seniorforsker i NINA.

Maur lever i avanserte sosiale samfunn med arbeidsfordeling som minner om den på en fabrikk; de har også utviklet husdyrhold og driver jordbruk. Maur er også blant de få skapninger, som fører kriger og som tar slaver. Men først og fremt spiller maurene en svært viktig rolle i naturen. Maur er nemlig nyttedyr, som utfører svært viktige økosystemtjenester.

–Maur er rovdyr og kan regulere bestander av skadedyr og utbruddsarter. De spiller også en viktig rolle for frigjøring av næringsstoffer, og på verdensbasis snur de på og beriker mer jord enn meitemarken. Videre er de sentrale i frøspredning hos mange planter, forklarer Ødegaard. 

""
Bare en av fire norske maurarter bygger slike maurtuer, håret heimaur er en av dem. Foto Arnstein Staverløkk/NINA CC BY-SA 4.0. 

Samler Norges maurfauna i Arter på nett

Det er nå nesten 40 år siden Norges maurfauna ble behandlet i et taksonomisk verk. Siden den gang har det tilkommet mye ny kunnskap og mange nye arter har blitt oppdaget. Fremmede maur kommer også stadig til landet, men er aldri tidligere behandlet helhetlig.

Nettsidene inkluderer et omfattende billedmateriale av høy kvalitet. Så å si alle arter presenteres med detaljerte bilder av både arbeidere, dronninger og hanner. Det finnes også rikelig med foto og film av maur i naturen, samt detaljbilder av kroppsdeler som er avgjørende i artsbestemmelse. I tekstene beskrives utseende med fokus på viktige karakterer for å skille nærstående arter. Utbredelse og levesett er også utførlig beskrevet.

Maur i Arter på nett er utarbeidet av Frode Ødegaard, Arnstein Staverløkk og Jan Ove Gjershaug ved Norsk institutt for naturforskning.

Les mer:

Gå til Maur i Arter på nett

Les også nyhetssak fra Artsdatabanken

Kontaktperson: 

Frode Ødegaard

""
Amasonemaur Polyergus rufescens er kanskje vår mest spektakulære maurart både med hensyn til utseende og atferd. Med sine spisse mandibler, som kun egner seg som våpen, er de ikke i stand til å hente mat eller stelle larver selv, men helt avhengige av å holde andre maur som slaver. Foto Arnstein Staverløkk/NINA CC BY-SA 4.0. 

   Motta nyhetsbrev fra nina