Nyhetsartikkel

Aktuelt

Storsatsing på vannkraftforskning

Publisert 30.01.2017

Mandag 30. januar åpner Norges nye storsatsing på vannkraftforskning i Trondheim. Forskningssenteret HydroCen skal gjennom kunnskap og innovasjon bidra til at Norge styrker sin posisjon som ledende vannkraftnasjon. 

Forskningssenteret HydroCen skal gjennom kunnskap og innovasjon bidra til at Norge styrker sin posisjon som ledende vannkraftnasjon. Foto: HydroCen
Forskningssenteret HydroCen skal gjennom kunnskap og innovasjon bidra til at Norge styrker sin posisjon som ledende vannkraftnasjon. Foto: HydroCen

NINA er en av hovedforskningspartnerne i HydroCen

NINA skal lede forskningen på miljødesign i HydroCen. Miljødesign er en metode for å ta vare på dyr og natur samtidig som man produserer lønnsom vannkraft. 

–NINA ser fram til å bidra inn i HydroCen med vår fremste kompetanse innen natur og samspillet natur samfunn. Kraftproduksjon endrer økosystemene og gode miljøtiltak må tilpasses en ny virkelighetet. Interessekonflikter reduseres gjennom gode prosesser og medvirkning. Samfunnsaksept er avgjørende for at handlingsrommet skal utvides. Dette er vi gode på i NINA, sier Norunn S. Myklebust, direktør i NINA.

Statsråden åpner

Olje- og energiminister Terje Søviknes kommer til å Trondheim for å åpne HydroCen.

–HydroCen er en storsatsing på vannkraftforskning. Vi skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor for å styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon og sikre at norsk vannkraftsektor kan utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem, sier Hege Brende, senterleder for HydroCen.

Lett å ta vannkraften for gitt

Vannkraft er i dag Norges viktigste fornybare energikilde, og 99 prosent av norsk kraftproduksjon kommer fra vannkraft.

–Det er lett å ta vannkraften for gitt, fordi den alltid har vært der, men vannkraft er vår viktigste fornybare energikilde. I årene fremover vil det være behov for oppgraderinger og tilpasninger for at norsk vannkraftsektor skal kunne utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem. Her skal HydroCen bidra, sier Brende.

HydroCen skal forske på vannkraftkonstruksjoner, turbin og generator, marked og tjenester og miljødesign.

Partnerskap

HydroCen er et av sentrene i Forskningsrådets ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). I disse sentrene samarbeider forskere, næringsliv og forvaltning for å løse konkrete problemstillinger gjennom forskningen.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

– Kombinasjonen av sterke og tverrfaglige kompetansemiljøer, tilgjengelig laboratorieinfrastruktur og erfarne industriaktører gir en unik plattform for å utvikle og posisjonere norsk vannkraft, sier Brende.

HydroCen har et budsjett på nærmere 400 millioner over inntil åtte år, som senteret varer. Halvparten av midlene kommer fra Forskningsrådet, 25 prosent fra senterets brukerpartnere innen næringsliv og forvaltning og 25 prosent fra forskningspartnerne.

Kontaktpersoner:

Hege Brende, senterleder for HydroCen

Astrid Bjerkås, kommunikasjonsansvarlig HydroCen

Norunn S. Myklebust, direktør i NINA

   Motta nyhetsbrev fra nina