Nyhetsartikkel

Aktuelt

Går det an å produsere lønnsom vannkraft og samtidig ta hensyn til naturen?

Publisert 17.02.2017

Ja, det er mulig. Med god miljødesign er det mulig å finne løsninger som er gode både for miljøet og for kraftproduksjonen.
 

Miljødesign er en metode for å ta vare på dyr og natur samtidig som man produserer lønnsom fornybar energi. Atle Harby (SINTEF Energi) og Torbjørn Forseth (NINA) Foto: PK foto
Miljødesign er en metode for å ta vare på dyr og natur samtidig som man produserer lønnsom fornybar energi. Atle Harby (SINTEF Energi) og Torbjørn Forseth (NINA) Foto: PK foto

Av Atle Harby (SINTEF Energi), Torbjørn Forseth (NINA) og Ingeborg Palm Helland (NINA)

All produksjon av fornybar energi påvirker naturen. Alle vannkraftverk påvirker forholdene for fisk og annet liv i berørte vassdrag.

De fleste av kraftverkene ble bygd i en tid da man prioriterte kraftproduksjon og visste mindre om naturens behov, men i nyere tid har man forsket seg frem til løsninger for hvordan vannkraftproduksjon og naturhensyn bedre kan gå hånd i hånd.

Dette kalles miljødesign. Miljødesign er en metode for å ta vare på dyr og natur samtidig som man produserer lønnsom fornybar energi. 

Les hele innlegget på bloggen til forskningssenteret HydroCen.

Miljødesign er utviklet i forskningssenteret CEDREN. NINA er en av hovedforskningspartnerne i CEDREN sammen med SINTEF Energi og NTNU.

Miljødesign er utviklet av forskerne i senteret sammen med senterets brukerpartnere fra industri og forvaltning.

Noe av den store innsatsen på forskning innen miljødesign fortsetter i forskningssenteret HydroCen. Også her er NTNU, SINTEF Energi og NINA hovedforskningspartnere.

 

 

   Motta nyhetsbrev fra nina